Pšenice ozimá
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

PŠENICE OZIMÁ

Odrůdy s elitní pekařskou jakostí E

AIRBUSnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná osinatka se střední odnožovací schopností a s vysokou odolností k poléhání. Zdravá odrůda odolná vůči rzi plevové na listu i v klasu a běloklasosti. Vysoká odolnost vůči rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klase. Doporučený výsevek je 3,3-4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vzhledem k ranosti jsou doporučeny spíše včasné termíny setí. Airbus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie pěstování. První ošetření zaměřit na ochranu proti chorobám pat stébel a padlí travnímu dle infekčního tlaku. Je možné aplikovat nižší až střední dávky morforegulátorů pro srovnání odnoží a zpevnění stébla. Použití a dávku morforegulátorů přizpůsobit intezitě pěstování a stavu porostu. Odrůda mimořádně vhodná do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, kde dosahuje vysokých výnosů. Právně chráněná odrůda.

ANNIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu, se střední odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost a odolnost plísni sněžné. Odrůda je středně odolná proti napadení padlím travním, braničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a fuzariózami klasů pšenice. Annie vyniká zejména svojí potrvinářskou jakostí. Velmi vysoký objem pečiva, obsah dusíkatých látek, vaznost mouky a hodnota čísla poklesu. Vysoká hodnota Zelenyho testu a objemová hmotnost vysoká až velmi vysoká. Doporučený výsevek je 3-3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být i pozdnější. Zrno je velké s HTZ cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

ARKTIS

Udržovatel: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG, Něměcko
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o. Choceň

Raná odrůda kompenzačního typu s menší až střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 95–100 cm) s dobrou odolností vůči poléhání. Dobrá odolnost vůči vymrzání. Odolná padlí na listu, střední až nižší odolnost listovým skvrnitostem, dobrá odolnost braničnatce plevové v klasu, střední odolnost rzi pšeničné. Vyžaduje setí v druhé polovině agrotechnického termínu, výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblasti pěstování, odrůda není vhodná pro rané setí, snáší pozdní výsev, lze vysévat po obilovině i kukuřici. Fungicidní ochranu zaměřit na listové skvrnitosti, při vyšším infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Ošetření proti poléhání ve fázi 27–30 s nižší až střední dávkou (1,5–2 lt RETACEL EXTRA), při vyšší intenzitě pěstování lze ošetřit druhou dávkou v pozdější vývojové fázi. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 42,1 g. Právně chráněná odrůda.

ATHLON

Udržovatel: Saaten Union Recherche SAS
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda s vyšší odnožovací schopností, nízkým vzrůstem (82 cm) a vysokou odolností proti poléhání. Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, fuzariózami klasů, odolná proti napadení rzí plevovou, listovými chorobami a odolná proti napadení rzí pšeničnou. Středně odolná proti vymrzání. Odrůda vyniká vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, zejména pak zvládá lehčí půdy a sušší lokality. Při intenzivním pěstování se doporučuje provádět morforegulaci ve fázi EC 28 (1–1,3l/ha, CCC 750g). Při herbicidním ošetření je odrůda citlivá na chlortoluron. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha dle termínu – odrůda je velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí. HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

BARDOTKA

Udržovatel: RAGT 2n S.A.S.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná odrůda s vysokou odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Zdravotní stav dobrý, střední odolnost proti rzi pšeničné a braničnatce na listu. Doporučený výsevek 4–5 MKS/ha dle oblastí a termínu setí. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Při nižší a střední intenzitě pěstování je možné jedno fungicidní ošetření, při vyšší intenzitě se doporučuje systém dvou vstupů. Odrůda je vhodná do sušších a teplejších oblastí, velmi dobře odolává suchu a má dobrou mrazuvzdornost. Předností odrůdy je vysoká potravinářská jakost, zejména vysoká objemová hmotnost, a to i v podmínkách stresového dozrávání. Použití morforegulátorů na úrovni 1,5–2 lt/ha. Vhodná do KVO,ŘVO a OVO, HTZ cca 45g. Právně chráněná odrůda.

BERNSTEIN

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben GmbH , DE
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o. , CZ

Polopozdní až pozdní odrůda s vysokým vzrůstem. Odrůda je středně odolná až odolná k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí travní. Středně odolná až odolná napadení braničnatkou plevovou, rzí pšeničnou a rzí plevovou. Vysoký výnos zejména v řepařské oblasti. Odrůda má vynikající pekařskou jakost – velmi vysoký obsah dusíkatých látek, objem pečiva i objemovou hmotnost. Hodnota Zelenyho testu, vaznosti mouky a čísla poklesu je vysoká. Odrůda snáší velmi dobře pozdní termíny setí, lze ji sít po obilnině a po kukuřici. Při vysoké intenzitě je doporučeno ošetření

BUTTERFLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s delším stéblem a velmi dobrou odolností k poléhání. Nižší až střední odnožovací schopnost, výnos je tvořen hlavně klasy. Rostliny jsou zdravé, odolnost k padlí v klasu, braničnatkám a fusariu v klasu vysoká, odolnost k napadení padlím na listu a rzi pšeničné dobrá. Mrazuvzdornost je dobrá; odrůda je tolerantní k pozdnímu výsevu. Doporučený výsevek 3 – 4 MKS/ha. Zrno vyniká vysokým obsahem dusíkatých látek a velmi vysokou vazností mouky, hodnota Zelenyho testu vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká až velmi vysoká. HTZ vysoká 55 g. Právně chráněná odrůda.

EVINA

Udržovatel: Nickerson International Research SNC
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 99 cm) se střední odolností proti poléhání. Odolnost proti mrazuvzdornosti střední až nižší. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a rzi pšeničné. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Vysoká odolnost vůči fusariósám v klasu, velmi nízký obsah mykotoxinů (DON) v zrnu. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v agrotechnickém termínu pro danou oblast, snáší pěstování i po obilovině a včas sklizené kukuřici. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí pěstování pšenice. Výnosná odrůda, zrno středně velké až velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 49,4 g. Právně chráněná odrůda.

GENIUS

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, středního vzrůstu (cca 99 cm) se střední odol-ností vůči poléhání. Dobrý vyvážený zdravotní stav, zejména odolnost běloklasosti, rzi pšeničné, padlí a braničnatkám klasu. Dobrá odolnost k padlí v klasu a fusariózám v klasu. Odrůda vykazuje průměrnou až slabší odolnost vůči DTR. Velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost. Doporučený výsevek 3–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních pod-mínek, je tolerantní k termínu setí. Snáší setí po pšenici, nedoporučuje se výsev po ječmeni. Fungicidní ošetření dle infekčního tlaku zvláště při setí po obilovině, kdy je potřeba podpořit odolnost proti stéblolamu účinným fungicidním přípravkem. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost v intenzivních podmínkách ošetřit morfo-regulátorem na zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, zrno středně velké až velké, HTZ cca 46,4 g. Právně chráněná odrůda.

HONDIAnáš tip

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Nová odrůda špičkové ozimé pšenice s vysokým výnosem potvrzeným v Polsku i Německu. Ten je charakterizován výbornou kvalitou sklizeného zrna. V Polsku byla kvalita hodnocena na pomezí skupiny E/A a v Německu zařazena do jakosti E! Je to letošní eso sortimentu šlechtění polské firmy DANKO. S ohledem na vysokou jakost má Hondia nevídaně dobrý zdravotní stav. Má velmi dobrou mrazuvzdornost a je tolerantní k nižšímu pH. Výška rostlin je 92 cm s dobrou odolností proti poléhání. Má velmi dobrou odnožovací schopnost, doporučený výsevek je 3,3–3,5 MKS/ha. Při setí v brzkém a pozdním agrotechnickém termínu doporučujeme zvýšení výsevku o 10 %. Zrno je velké s HTZ okolo 49 g. Právně chráněná odrůda.

JULIE

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Středně vysoké až vysoké rostliny se střední odolností poléhání. Zname-nitě vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, listovými skvrnotostmi, bra-ničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou, rzí travní a fuzariózami klasů pšenice. Odolná proti napadení padlím travním v klasu. Výborná úroveň zimuvzdornosti (8,0 b. ÚKZÚZ). Nejvyšší výnos ze zkoušených odrůd ve všech oblastech. Středně vysoké až velmi vysoké jakostní parametry. Velké zrno – vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LG MAGIRUSnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny středně dlouhé s vysokou odolností k poléhání. Vynikající zimuvzdornost. Odrůda odolná ke rzi pšeničné i plevové a s dobrou odolností vůči listovým skvrnitostem a DTR. Střední odolnost k padlí travnímu a k fuzariózám v klasu. Doporučený výsevek je 3,3-4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pěstování i po obilovině a včas sklizené kukuřici, je vhodná i pro pozdní setí. LG Magirus je intenzivní odrůda s elitní potravinářskou kvalitou, proto je doporučena intenzivní technologie se dvěma fungicidy, první ošetření se zaměřením na padlí travní dle infekčního tlaku. Odrůda má velmi dobrou odolnost k poléhání, použití a dávku morforegulátoru volit s ohledem na intenzitu pěstování. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí s mimořádně vysokým výnosem – nejvýnosnější Éčko v Německu. LG Magirus je odolný k porůstání, má velmi vysokou HTZ 55 g. Právně chráněná odrůda.

LUDWIG

Udržovatel: PROBSTDORFER Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: OSEVA Pro s.r.o.

Polopozdní odrůda, středního až vyššího vzrůstu, středně až méně odnožující. Dobře odolná proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, nevyžaduje žádnou mimořádnou pozornost. Výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle oblastí a termínů setí. Zrno je velké. Vysoký výnos v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. HTZ cca 50 g. Odolnost k vyzimování, vyhovuje zcela podmínkám ČR. Právně chráněná odrůda.

RGT PONTICUSnovinka

Udržovatel: Dr. Hermann Strube
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná až polopozdní německá odrůda, se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou středně vysoké s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou mrazuvzdorností. I přes vysokou potravinářskou jakost vyniká vysokým výnosem, vysokým obsahem dusíkatých látek a stabilním vysokým číslem poklesu. HTZ cca 46 g. Jedná se o suverénně nejmnoženější E pšenici v Německu v roce 2017.

RGT PREMIANT

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Poloraná odrůda vzniklá z křížení Bodyček x Bohemia. Rostliny jsou vysoké a výnos tvoří zejména klasem, proto je důležité pracovat s morforegulátory. Odrůda je odolná porti vymrzání. Zdravotní stav je vyrovnaný a podpořený nízkou kumulací DON. Číslo poklesu je stabilní a RGT Premiant si drží jakost i ve vlhčích žních. Právně chráněná odrůda.

VIKInovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Odrůda vyniká nejen stabilními výnosy ve všech oblastech pěstování, ale i potravinářskou kvalitou, zejména výbornou objemovou hmotností. Výnos je tvořen díky silnému odnožování (PPS 700–850). Zdravotní stav je dobrý, zejména vyniká vysokou odolností k fuzarioze klasu. Mrazuvzdornost a zimuvzdornost na dobré úrovni (6,2 b.). Možné setí v pozdějších termínech i po obilovině. Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s kvalitní pekařskou jakostí A

BALITUSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Donau GmbH
Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Balitus je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Výška rostlin je 91 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a komplexní odolností listovým chorobám. Vysoká odolnost rzi plevové. Doporučený výsevek je 3,5–4,3 MKS/ha. HTZ je vyšší cca 47 g. Právně chráněná odrůda.

BODYČEK

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi raná odrůda s dobrou až velmi dobrou odnožovací schopností středního vzrůstu (93 cm) s průměrnou až nižší odolností proti poléhání, mrazuvzdornost na dobré úrovni. Odrůda má průměrnou odolnost ke všem hlavním listovým chorobám, dobrou odolnost vůči fusariósám v klasu. Pro využití výnosového potenciálu, zejména při vyšším tlaku listo-vých chorob se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem k nižší odolnosti proti poléhání je nezbytné porost ošetřit růstovým regulátorem v dávce 2–2,5 lt/ha na zpevnění stébla. Setí v první polovině agrotechnického termínu, pozdní termíny výsevu částečně stírají ranost odrůdy, výsevek 3,5–5 MKS/ha, setí po obilovině možné. Vlivem extrémní ranosti odrůda najde uplatnění jako vhodná předplodina pro řepku ozimou. Zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

BOHEMIA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná odrůda klasového typu se střední až nižší intenzitou odnožování, rostliny vysoké až velmi vysoké (cca 106 cm) se střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost vysoká. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně až méně odolná vůči napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Odrůda vhodná pro rané výsevy, je ale tolerantní i k pozdnějších termínům výsevu. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti k poléhání se do-poručuje porost ošetřit vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno velké, objemová hmotnost středně vysoká, HTZ cca 50 g. Právně chrá-něná odrůda.

DAGMAR

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 90 cm), středně odolná až odolná proti poléhání. Odrůda s dobrou zimuvzdorností. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu a k braničnatce plevové v klasu. Vysoká odolnost vůči fusáriu v klase a běloklasosti. Středně odolná proti napadení rzí pšeničnou a listovými skvrnitostmi. Doporučený výsevek 3,3–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vyžaduje setí v agrotechnické lhůtě dle místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný zásev. Snáší setí po obilovině. Ošetření proti chorobám standardní, při silném infekčním tlaku se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Přes-tože má odrůda dobrou odolnost proti poléhání, vyžaduje při vyšší intenzitě pěstování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1 lt/ha na zpevnění stébla. Vhodná do všech oblastní pěstování pšenice, včetně teplejších a sušších podmínek. Výnosná odrůda, zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 50,8 g. Jen na množitelské plochy. Právně chráněná odrůda.

ELLY

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná odrůda se střední až lepší intenzitou odnožování. Rostliny středně vysoké (cca 95 cm) se střední až menší odol-ností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až lepší. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Doporučený výsevek 3–4 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat v rámci agrotechnického termínu pro danou oblast. Vyžaduje lepší předplodinu, ne po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední až menší odolnosti vůči poléhání se porost doporučuje ošetřit střední až vyšší dávkou morforegulátoru ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje dobrých výnosů, zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká, HTZ cca 48 g. Právně chráněná odrůda.

FAKIRnovinka

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben BmbH, DE
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní pekařská odrůda (jedním z rodičů je Cubus). Rostliny středně vysoké, se střední odolností k poléhání. Vysoká mrazuvzdornost (8,1 b.). Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním, listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Odolná proti napadení rzí plevovou. Středně vysoký až vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Vysoká až velmi vysoká hodnota všech jakostních parametrů. Dobrá odnožovací schopnost a odolnost vyzimování dovolují i pozdní termín setí. Odolnost k přísuškům. Doporučený výsevek je dle termímu setí a podmínek 3,0–4,8 MKS/ha. HTZ střední 45 g. Právně chráněná odrůda.

FAKIR

Udržovatel: Syngenta Hadmersleben BmbH, DE
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a.s.

Polopozdní pekařská odrůda (jedním z rodičů je Cubus). Rostliny středně vysoké, se střední odolností k poléhání. Vysoká mrazuvzdornost (8,1 b.). Odrůda má velmi vyrovnaný zdravotní stav – střední odolnost proti napadení padlím travním, listovými skvrnitostmi, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou. Odolná proti napadení rzí plevovou. Středně vysoký až vysoký výnos ve všech pěstitelských oblastech. Vysoká až velmi vysoká hodnota všech jakostních parametrů. Dobrá odnožovací schopnost a odolnost vyzimování dovolují i pozdní termín setí. Odolnost k přísuškům. Doporučený výsevek je dle termímu setí a podmínek 3,0–4,8 MKS/ha. HTZ střední 45 g. Právně chráněná odrůda.

GOLEM

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Polopozdní odrůda klasového typu se středně odnožovací schopností, s velmi dobrou regenerační schopností, rostliny středě vysoké (cca 94 cm) se střední odolností proti poléhání. Mrazuvzdornost dobrá. Středně odolná proti napadení padlím travním na listu i klasu, proti braničnatce plevové a rzi pšeničné. Velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné, středně odolná proti napadení fusáriem v klasu. Doporučený výsevek 3,5–4,5 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší i pozdní setí. Po obilní předplodině vyžaduje ochranu proti chorobám pat stébel, pěstování po kukuřic na zrno se nedoporučuje. Při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů, ke zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1,5–2 lt/ha. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, v KVO zařadit na půdy s lepší bonitou. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká, HTZ cca 43,3 g. Právně chráněná odrůda.

JB ASANO

Udržovatel: SAATZUCHT J BREUN GdbR, Německo
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odnožovací schopností, rostliny středně vysoké (cca 96 cm) se střední až dobrou odol-ností proti poléhání. Mrazuvzdornost střední až nižší. Střední až dobrá odolnost proti většině významných chorob, dobrá odolnost proti běloklasosti a padlí travnímu, střední vůči listovým skvrnitostem. Výsevek 2,5–4 MKS/ha dle půdních a klimatických podmínek. Doporučený termín setí je na počátku až do poloviny agrotechnické lhůty. Ošetření proti chorobám standardní dle infekčního tlaku, doporučuje se systém dvou fungicidních vstupů. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání je vhodné porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Vzhledem k vysoké kompenzační schopnosti je odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno středně velké až velké, HTZ cca 47,7 g. Právně chráněná odrůda.

JUDITA

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná pekařská odrůda se střední odnožovací schopností. Rostliny jsou delší s dobrou odolností poléhání. Dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu, rzi plevové i pšeničné. Velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu v klasu, braničnatce plevové v klasu a fuzariozám v klasu a běloklasosti. Judita disponuje nízkou kumulací DON. Vysoký výnos při vysoké mrazuvzdornosti, dobrém zdravotním stavu a skvělé pekařské jakosti. I přes doboru odolnost poléhání je doporučena střední dávka morforegulátoru růstu. Judita snáší i pozdní setí a setí po obilovině. Doporučený výsevek je 3,5-4,7 MKS/ha. HTZ je střední cca 46 g. Právně chráněná odrůda.

KOMPASSnovinka

Udržovatel: Saatzucht Breun, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda kompenzačního typu s vysokou odnožovací schopností. Vysoká odolnost proti porůstání a stabilní pádové číslo. Rostliny středně vysoké (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Střední odolnost vůči vyzimování. Vysoká odolnost vůči padlí travnímu. Velmi dobrá odolnost vůču rzi plevové a rzi pšeničné. Dobrá odolnost proti braničnatkám na listu, DTR a fuzariózám v klasu. Plastická odrůda vhodná pro všechny typy půd, včetně suchých lokalit. Lze pěstovat po obilnině i kukuřici. Je doporučena aplikace střední dávky morforegulátoru. Doporučený výsevek je 3,5–4,7 MKS/ha. Vysoká HTZ 51 g. Právně chráněná odrůda.

LG IMPOSANTOnovinka

Udržovatel: Limagrain Europe
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Imposanto je pekařská polopozdní až pozdní odrůda s dobrou odnožovací schopností. Rostliny jsou středně odolné až odolné proti poléhání. Odrůda má vynikající vyrovnaný zdravotní stav. Střední odolnost napadení padlím v klasu i listu, komplexem listových skvrnitostí, braničnatkou plevovou v klasu, rzí pšeničnou i plevovou. Středně odolná až odolná napadení rzí travní. LG Imposanto snáší i pozdní setí a setí po obilnině (při dodržení správné agrotechniky). Setí je možné ve všech výrobních oblastech. Je doporučeno užití nižší až střední dávky morforegulátoru pro srovnání odnoží. Zrno je středně velké (HTZ 45,6 g). Právně chráněná odrůda.

MULAN

Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, středního až vyššího vzrůstu se střední odolností k poléhání. Střední mrazuvzdornost. Středně odolná proti napadení padlí travním na listu i klasu, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu. Odolná proti napadení rzí pšeničnou, středně odolná až odolná proti napadení plísní sněžnou. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Snáší pozdní výsevy i setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti vůči poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem v dávce 1–1,5 lt/ha CCC ke zpevnění stébla. Odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Dobře se vyrovnává s přísušky v závěru vegetace. Zrno středně velké, objemová hmotnost středně vysoká, HTZ cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

MV NÁDORnovinka

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Mv Nádor je raná, krátká, osinatá a výnosná odrůda, lépe řečeno je nejvýnosnější odrůdou sortimentu Martonvásáru. V registračních zkouškách v Maďarsku ve své ranosti překonávala kontroly o 10 %. Mv Nádor je raná odrůda, ale překonávala také pozdnější (převážně západoevropské) odrůdy až o 4 %. Díky svému nízkému stéblu (65–75 cm) nevyžaduje použití morforegulátorů a je ideální volbou pro zájemce o krátkou odrůdu. V polních pokusech v Maďarsku tato odrůda ještě nikdy nepolehla a výnos se pohyboval 9-9,5 t/ha. Mv Nádor má velice dobrou mrazuvzdornost. Ekvivalent jakosti podle dosažených parametrů je „A“ se stabilním číslem poklesu. Díky nízkému vzrůstu může mít v oblastech s nízkými srážkami nižší výnos a trpět porůstáním, pokud zůstane déle mokrá na poli. Doporučena je pěstitelům s dobrými podmínkami. Dobrý výnos poskytne i na chudších půdách, ale s přijatelnou dostupností půdní vláhy. Právně chráněná odrůda.

PATRAS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s.r.o.

Polopozdní odrůda se střední odolností k poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním v klasu a na listu. Středně odolná napadení listovými skvrnitostmi, braničnatkou v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů je středně odolná až odolná vymrzání. Méně odolná napadení fuzariózami klasů. Patras je vyloženě klasová odrůda s řidším porostem a s vysokým počtem zrn v klase. Doporučený výsevek je 3–3,8 MKS/ha. Plastická odrůda s vyrovnaným výnosem napříč ČR. Termín setí je doporučený uprostřed agrotechnické lhůty s možností setí po obilovině. Vysoká HTZ cca 50 g. Právně chráněná odrůda.

PENELOPEnovinka

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda šlechtitelské stanice Stupice. Rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odnoživá odrůda klasového typu. Odrůda vyniká velmi vyrovnanou odolností všem houbovým chorobám, což potvrzuje nejvyšším výnosem v A sortimentu SDO v neošetřené variantě. Velmi dobrá zimuvzdornost a mrazuvzdornost (zima 2012 – 7,1 bodu). Dosahuje vysokých výnosů i na bonitně horších půdách a byla úspěšně testována i pro setí po obilovině. Doporučeno setí ve středních termínech, toleruje i pozdnější výsevy. Zrno je středně velké (HTZ 47,7 g). Právně chráněná odrůda.

RGT REFORM

Udržovatel: R2n (Société RAGT 2n)
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Velmi plastická, polopozdní až pozdní odrůda. Rostliny jsou kratší (90 cm) s vynikající odolností proti poléhání. Velmi dobrý výnos při dobré potravinářské kvalitě, mrazuvzdornosti a velmi dobrém zdravotním stavu. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech a je i tolerantní k termínu setí. Doporučeno je pěstování při vyšší intenzitě, zejména pokud se týká výživy. Nemá pěstitelskou slabinu. Doporučený výsevek je 3-4,5 MKS/ha. HTZ je střední až vyšší 47 g. Právně chráněná odrůda.

SOFRU

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofru je je velmi raná osinatá odrůda s výraznou odolností proti poléhání, která nenese velké pěstitelské riziko. Nadprůměrně odolná vůči chorobám listu (braničnatka a padlí). Specifický je zejména velmi brzký nástup metání doba zralosti + 2 dny na odrůdu Avenue. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám. Výnos tvoří počtem odnoží, HTZ je tedy nižší. Právně chráněná odrůda.

SONERGY

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sonergy je velmi raná osinatá odrůda s velmi dobrou mrazuvzdorností a výraznou odolností proti poléhání. Má velmi rychlý počáteční růst a brzký nástup metání. Odrůda je nenáročná k půdním podmínkám, velmi dobře snáší přísušky, nenáročná k předplodině a vhodná do všech výrobních oblastí. Výnos je tvořen zejména počtem odnoží. Výsevek je doporučen 4-4,5 MKS/ha pro setí spíše v druhé polovině agrotechnického termínu. Dle zástupce odrůdy je jakost odrůdy A/B. Právně chráněná odrůda.

SOSTHENE

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá SOSTHENE vyniká nenáročností k půdním podmínkám, vyrovnaným vysokým výnosem ve všech výrobních oblastech, odolností vůči mrazu a poléhání, dobrým zdravotním stavem. SOSTHENE je raná odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí, s dobrou odolností k chorobám. Má rychlý nástup růstu a metání, velice dobře reaguje na intenzifikační faktory. Díky nízkému porostu není potřebná aplikace morforegulátoru. Právně chráněná odrůda.

TURANDOT

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s

Poloraná středně vysoká odrůda se střední odolností vůči poléhání. Odrůda má velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní stav a výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ. Střední odolnost proti padlím, listovým skvrnitostem, braničnatce plevové i rzi pšeničné. Odrůda má vyšší mrazuvzdornost a nejvyšší HTZ ze zkoušených odrůd 2011–50 g. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech s možností využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici. Doporučená je střední dávka morforegulátoru ve fázi 27–30 BBCH. Doporučený výsevek je 3–4 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

VIRIATOnovinka

Udržovatel: Société RAGT 2n, Francie
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná osinatá odrůda nízkého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání a velmi dobrou odnožovací schopností. Vysoce intenzivní odrůda snášející přísušky. Číslo poklesu i objemová hmotnost v parametru E. Výsev je vhodný v 1. polovině arotechnického termínu. Zrno je středně velké (HTZ 47 g). Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s chlebovou pekařskou jakostí B

AVENUE

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda s vysokou odnožovací schopností nízkého vzrůstu (cca 73 cm) odolná vůči poléhání. Odrůda s vysokou regenerační schopností na jaře. Mrazuvzdornost střední. Dobrá odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu a braničnatce plevové v klasu. Středně odolná až odolná k fusáriím v klasu a běloklasosti. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Vysévat na počátku agrotechnické lhůty pro danou oblast. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. Morforegulátor růstu lze použít pouze v případě potřeby při vysoké intenzitě pěstování na srovnání odnoží. Nejranější odrůda v plné zralosti v sortimentu ozimé pšenice, optimální předplodina pro ozimou řepku. Vzhledem k extrémní ranosti dbát na dodržení optimálních fází pro hnojení dusíkem, včetně kvalitativního přihnojení. Odrůda je raností srovnatelná s ozimým ječmenem, je doporučeno sledování zralosti a porost včas sklidit. Oddalování sklizně by bylo na úkor kvality zrna. Zrno menší až středně velké s dobrou objemovou hmotností, HTZ cca 44 g. Odrůda registrována v kategorii C, ale výslednou jakost ovlivňuje velice termín sklizně. Právně chráněná odrůda.

MV IKVANáš tip

Udržovatel: MARTONVÁSÁR
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Jedná se o vysoce výnosnou, velmi ranou, osinatou pšenici s výnosovým potenciálem 9-10 t/ha. Doba metání přibližně odpovídá době metání pozdních ozimých ječmenů. Odrůda má vynikající zimuvzdornost. Rostliny jsou středně vysoké (80 – 100 cm) s výbornou odolností k poléhání. Zdravotní stav je vyrovnaný se střední odolností k chorobám. Parametry pekárenské jakosti odpoídají zařazení do jakostní skupiny „B“. HTZ cca 40 g. Právně chráněná odrůda.

RGT CESARIOnovinka

Udržovatel: RAGT 2n S.A.S.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Raná odrůda registrovaná v ČR s velmi vysokým výnosem a chlebovou pekařskou jakostí. Rostliny jsou nízké s dobrou odolností proti poléhání a velmi vyrovnaným zdravotním stavem. Odrůda má střední odolnost k listovým skvrnitostem a výbornou odolnost k fuzáriím, padlí, rzi pšeničné a rzi plevové. HTZ je nižší cca 37 g. Výnos tvoří hustotou porostu.

RIVERO

Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní odrůda s velmi vysokým výnosem a se stabilními hodnotami kvality A či E u výkupních parametrů (ČP,NL,OH). Středně vysoké rostliny (97 cm) se střední odolností proti poléhání. Dobrý a vyrovnaný zdravotní stav – nejzdravější odrůda sortimentu SU. Odrůda je tolernatní k sušším podmínkám. Porost je vhodné zakládat v středních až pozdních termínech setí. Odrůda výrazně reaguje na podzimní ošetření CCC. Odrůda Rivero toleruje pozdní termíny setí a je vhodná pro setí po obilovině. Doporučený výsevek je 2,8–4,2 MKS/ha. HTZ je střední cca 44 g. Právně chráněná odrůda.

SOLINDO CSnovinka

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raná osinatá odrůda, rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu chlebové pekařské jakosti. Odrůda má střední zimuvzdornost, je velmi odolná vůči rzi pšeničné a středně odolná vůči rzi plevové, fuzáriím v klasu, padlí a braničnatce.

STEFFI

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná vysoká a velmi výnosná odrůda se střední odolností poléhání – doporučeno ošetření morforegulátory. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav. Středně odolná až odolná k většině houbových chorob včetně rzi plevové. Velmi vysoký výnos v neošetřené variantě ve všech oblastech pěstování. V oštřené variantě výnos vysoký až velmi vysoký. Zrno je středně velké (HTZ 46,8 g). Právně chráněná odrůda.

TOBAK

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Středně raná až polopozdní odrůda s vyšší odnožovací schopností, rostliny středně vysoké až nízké (cca 88 cm) se střední odolností proti poléhání. Zimuvzdornost dobrá. Odrůda disponuje dobrým zdravotním stavem, především vůči rzi pšeničné, plevové, běloklasosti, padlí a k plísni sněžné. Středně odolná k braničnatce a k fusáriu v klase. Doporučený výsevek 3,5–4,2 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek. Doporučený termín výsevu od poloviny měsíce září do druhé poloviny měsíce října dle místních podmínek, odrůda vhodná i pro pozdní výsevy. Snáší setí po obilovině. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. V případě intenzivního pěstování se doporučuje systém dvou fungi-cidních vstupů. Při silném infekčním tlaku fusárií porost ošetřit přípravkem s účinnou látkou na fusária. Při intenzivním způsobu pěstování a dle stavu porostu použít morforegulátor CCC v dávce 1,5 lt/ha ve fázi konec odnožování. Na začátku sloupkování porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 0,3 lt/ha + 0,3 lt/ha Ethephonu nebo 0,2 lt/h Modusu. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice, kde dosahuje vysokých výnosů. Zrno středně velké, HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

Odrůdy s nevhodnou pekařskou jakostí C

ARKEOS

Udržovatel: Limagrain Europe S.A
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Velmi raná odrůda nižšího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností. Odrůda je vhodná pro pečivárenské i krmné využití. Pro pěstování v projektu LU´Harmony je vyžadováno použití certifikovaného osiva. Adaptabilní odrůda na všechny klimatické i půdní podmínky. Doporučený výsevek 3,0–4,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, nejlépe po zlepšující předplodině. Ošetření morforegulátory růstu je při vyšší intenzitě pěstování nutné. Zdravotní stav je průměrný a fungicidní ochrana je dle tlaku chorob obvykle potřebná ve 2 vstupech. HTZ je menší cca 42 g. Právně chráněná odrůda.

BONANZA

Udržovatel: W. von Borries – Eckendorf Bmbh & Co. KG
Zástupce v ČR: SAATEN UNION CZ s.r.o.

Polopozdní krmná výnosná pšenice středního vzrůstu (90 cm) s dobrou až velmi dobrou odolností proti poléhání. Odrůda má velmi dobrý zdravotní stav a velmi dobrou mrazuvzdornost (8,3 b.). Předností je dobrá odolnost k fuzariu v klase po kukuřici a běloklasosti, což umožňuje setí po kukuřici i obilnině. Doporučený výsevek je 2,8–3,8 MKS/ha. HTZ je střední cca 45 g. Právně chráněná odrůda.

ELIXER

Udržovatel: NORDSAAT SAUTZUCHT GmbH
Zástupce v ČR: SAATEN–UNION CZ, s.r.o.

Středně raná odrůda s velmi vysokým výnosem, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. zimuvzdornost je dobrá, zdravotní stav vyrovnaný, výborná odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné a rzi plevové, dobrá odolnost k braničnatkám a fuzariím v klasu. Ideální hustota porostu 600 – 650 klasů/m2, termín setí začátek září až polovina října. Lze ji využít pro krmné a pečivárenské účely. HTZ střední 42 g. Právně chráněná odrůda.

ETELA

Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda klasového typu, středně až méně odnožující, rostliny středně vysoké až vysoké (cca 97 cm) se střední odolností vůči poléhání. Mrazuvzdornost střední. Odrůda s vysokou produktivitou klasu. Dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu a braničnatce plevové v klasu. Středně až méně odolná proti listovým skvrnitostem. Střední až lepší odolnost vůči fusariósám v klasu. Doporučený výsevek 4–4,5 MKS/ha dle termínu setí a pěstebních podmínek, tolerantní k předplodině. Vysévat v agrotechnické lhůtě pro danou oblast, snáší setí i po obilovině za předpokladu do-držení správných agrotechnických opatření, tj. ochrana proti chorobám pat stébel. Ošetření fungicidy standardní dle infekčního tlaku. Vzhledem ke střední odolnosti proti poléhání se doporučuje porost ošetřit morforegulátorem CCC v dávce 1–1,5 lt/ha na zpevnění stébla. Odrůda s dobrou odolností vůči plísni sněžné. Plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování pšenice. Zrno velké, HTZ cca 52 g. Odrůda vhodná pro výrobu bioethanolu. Právně chráněná odrůda.

FRISKY

Udržovatel: Limagrain Europe S.A.
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Polopozdní odrůda s výbornou zimuvzdorností a velmi dobrou odnoživostí. Stéblo je krátké a odolné vůči poléhání (8 b.). Má velmi doboru odolnost vůči všem klasovým chorobám. Má vysokou odolnost proti padlí travnímu na listu a rzi plevové. Je odolná vůči rzi pšeničné. Odrůda je vhodná pro pozdní setí, setí po obilovině a setí po kukuřici. Pouze kvůli objemu pečiva je zařazena v krmném sortimentu. Vhodná jako doplňková pšenice pro mlynáře. Stabilní pádové číslo, střední obshah N-látek a velmi vysoká objemová hmotnost. Mimořádně vysoký výnos ve všech výrobních oblastech. Odrůda vyžaduje intenzivní podmínky. Vzhledem k výborné odolnosti poléhání použití morfolegurátoru volit na základě intenzity pěstování a stavu porostu. Doporučený výsevek je 3,2–4,5 MKS/ha. HTZ cca 43 g. Právně chráněná odrůda.

GRIZZLY

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s.r.o.

Polopozdní středně vysoká odrůda (90 cm) se střední odnoživostí. Odolnost poléhání je střední. Odrůda poskytuje vysoký výnos s vysokým obsahem škrobu s vysokou energetickou hodnotou zrna (geneticky nižší obsah NL a sediment). Výrazně reaguje na vyšší intenzitu pěstování. I přes dobrý zdravotní stav je doporučeno alespoň jedno fungicidní ošetření na list. Doporučený výsevek je 3,5-4,5 MKS/ha. HTZ je vysoká cca 49 g. Právně chráněná odrůda.

LEAR

Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Pozdní odrůda se střední až vysokou odnožovací schopností, s kratším až středně dlouhým stéblem, s dobrou odolností proti poléhání. Střední až nižší odolnost vůči vyzimování. Velmi dobrá odolnost proti padlí travnímu, rzi pšeničné a braničnatkám na listu. Střední odolnost vůči fusáriu v klase, DTR a chorobám pat stébel. Rezistentní vůči plodomorce pšeničné. Doporučený výsevek 3,2–4,7 MKS/ha dle termínu setí a místních podmínek, odrůda vhodná pro včasný a středně včasný termín výsevu. Lze pěstovat po obilovině. Při základní intenzitě pěstování dostačuje jedno fungicidní ošetření ve fázi sloupkování – metání, při vyšší intenzitě pěstování se doporučuje systém dvou fungicidních vstupů. První fungicidní ošetření v růstové fázi odnožování – sloupkování, druhé ošetření ve fázi metání. V případě intenzivního pěstování a dle stavu porostů lze morforegulátor použít na podporu odnožování ve fázi 21. Na srovnání odnoží, zkrácení a zpevnění stébla porost ošetřit morforegulátorem na začátku sloupkování. Plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí, zrno menší až středně velké, HTZ cca 41 g. Právně chráněná odrůda.

SOFOLK

Udržovatel: Caussade Semences
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Pšenice ozimá Sofolk je středně raná osinatá velmi výnosná odrůda středního vzrůstu jakosti C. Vyniká obecně velmi dobrým zdravotním stavem, zejména vysokou odolností vůči rzi, braničnatce a padlí travnímu. Odrůda je tolerantní k chlortoluronu. Méně citlivá k fusáriím v klase. Právně chráněná odrůda.

VANESSA

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Poloraná odrůda s pečivárenskou a krmnou jakostí. Středně odolná proti napadení padlím, listovými skvrnitostmi, bra-ničnatkou plevovou a rzí pšeničnou. Odrůda je krátkostébelná (83 cm) a odolná poléhání. Výnos zrna je dle oblastí vysoký až velmi vysoký. Odrůda je středně odolná vymrzání. Odrůda je vhodná do všech oblastí, zrno středně vel-ké.Právně chráněná odrůda.

Pšenice přesívkové

EPOS

Udržovatel: Saatzucht Schweiger, Německo
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná odrůda s dobrou odnožovací schopností, rostliny středně vysoké s dobrou odolností proti poléhání. Středně odolná proti napadení padlím travním, dobrá odolnost k braničnatkám na listu a rzi pšeničné. Velmi tolerantní vůči fuzariosám v klasu. Odrůda přesívkového typu s možností pozdního podzimního výsevu, tj. po 25. říjnu, velmi dobrá zimuvzdronost. Výsevek podzim 4–4,5 MKS/ha, jaro 4,5–5,5 MKS/ha. V intenzivních podmínkách pěstování se doporučuje ošetření morforegulátory růstu; jarní výsev 0,3–0,5lt/ha CCC, podzimní výsev 0,5–0,8 lt/ha CCC. Ošetření proti chorobám a škůdcům standartní dle infekčního tlaku. Přesívková pšenice vhodná do všech oblastí.
Právně chráněná odrůda.

 

eu pruh2017