Sadba
bramabory

OKOPANINY

BRAMBORY

Sadba brambor velmi raných odrůd

IMPALA

Udržovatel: AGRICO NL.
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Velmi raná odrůda pro letní a podzimní přímý konzum, mytí a balení. Hlízy jsou oválného až dlouze oválného tvaru s mělkými očky, s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, velikostně a tvarově vyrovnané. V nejranějších termínech předčasných sklizní dává velmi vysoký výnos, v plné zralosti vysoký. Varný typ B, kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně moučnatá, vhodná pro loupání. Proti napadení rakovinou bramboru D1 a napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Méně odolná je proti napadení virovými chorobami a plísni na nati. Vysoký výnos a dobrá skladovatelnost. Registrace EU.

MONIKA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Velmi raná konzumní odrůda určena pro nejranější termíny sklizně. Její předností je velmi rychlá dynamika nárůstu hlíz s vysokým výnosem konzumních hlíz v prvních termínech sklizně. Hlízy jsou velké, dlouze oválné, velmi vzhledné, s jemnou žlutou slupkou a středně žlutou dužninou. Stolní hodnota hlíz je velmi dobrá, varný typ B, po oloupání netmavne. Doporučujeme sadbu předklíčit. Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po sázení netkanou textilií. Odrůda je vysoce odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému patotypu RO1 je rezistentní. Vyniká dobrou skladovatelností. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ROSARA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní odrůda s velmi raným až raným, vysokým nasazováním hlíz. Je vhodná jak pro přímý konzum, tak i pro mytí a balení. Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné, s červenou slupkou a tmavě žlutou dužninou. Varný typ AB, salátová, vařené hlízy jsou lojovité, pevné, příjemné chuti bez barevných změn. Předností je vysoká vnitřní i vnější kvalita hlíz a nízká náchylnost k mechanickému poškození. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a rakovině brambor D1. Odolná proti napadení virovými chorobami. Výborná skladovatelnost do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUNITA

Udržovatel: HZPC Holland B.V.
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní odrůda, pro letní sklizeň v ranobramborářské i bramborářské oblasti. Hlízy vykazují vyšší sušinu, jsou vhodné pro přímý letní konzum i konzum po skladování, zpracování na hranolky i pro malospotřebitelské balení mytých hlíz. Vyznačuje se vysokým podílem velkých hlíz, oválného až kulovitooválného tvaru, po uvaření jsou hlízy pevné, nerozpadavé. Barva slupky je žlutá, lesklá, hladká, barva dužniny žlutá, stejnoměrně vybarvená. Varný typ B-AB, pevná konzistence a příjemná chuť, bez barevných změn po uvaření. Jsou vhodné pro skladování, neboť vykazují výraznou dormanci ke klíčení. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro1; Ro4; Ro5, má střední až vyšší odolnost virovým chorobám, vyšší odolnost plísni v nati i na hlízách, vyšší odolnost bakteriózám. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor raných odrůd

ADÉLA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Pacov

Raná odrůda pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, krátce oválné, s mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu B. Vařené hlízy jsou středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, hlízy po uvaření netmavnou. Její předností je vysoký výnos tržních hlíz, dobrá konzumní kvalita, dlouhodobé skladování. Odolnost napadení virovými chorobami, odolnost proti mechanickému poškození. K napadení rakovinou bramboru D1 je náchylná, proti napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

DALI

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní salátová konzumní odrůda pro všechny výrobní oblasti, snáší přísušky. Hlízy jsou velké, oválné, vyrovnané tvarem, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Lojovitá konzistence, varný typ AB, jemné příjemné chuti. Vařené hlízy jsou pevné, chutné, po uvaření netmavnou. Dává vysoký podíl velkých vyrovnaných hlíz. Odrůda je odolná háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1, má vyšší odolnost viru Y. Vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

PRINCESS

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní konzumní salátová odrůda s velmi vysokým výnosem tržních hlíz, nesnáší přísušky. Tvar hlíz je oválný, pravidelný se žlutou, hladkou, lesklou barvou slupky, očka mělká, dužnina je sytě žlutá. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, excelentní jemné chuti, netmavnoucí. Hlízy jsou odolné strupovitosti, stejnoměrně velké, střední až větší, odolné hnilobám (plísni i bakteriózám). Je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1. Je vhodná i pro eko-pěstitele, mytí, balení i loupání. Odrůda je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ROSAGOLD

Udržovatel: AGRICO U.A., NL
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Raná až poloraná pevná odrůda brambor s atraktivní červenou slupkou a sytě žlutou dužninou, jemnou chutí a dobrým výnosem. Tvar hlíz je kulovitooválný, stejnoměrný se sytě žlutou dužninou a mělkými očky. Varný typ A/B, pevná odrůda s jemnou, smetanovou chutí, relativně vyšším obsahem sušiny, velmi vhodná pro praní a balení brambor. Po oloupání a uvaření nešedne – velké využití pro loupárny. Dobrý výnos, vhodná odrůda pro dlouhodobé skladování. Dobrá rezistence vůči obecné strupovitosti a virovým onemocněním. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor poloraných odrůd

DITTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Poloraná odrůda vhodná pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, dlouze oválné, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu AB. Vařené hlízy jsou pevné konzistence, středně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jemné struktury. Počáteční růst natě a nárůst hlíz je středně rychlý. Počet hlíz pod trsem středně vysoký. Proti napadení rakovině bramboru D1 a háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Je náchylná k napadení plísní bramboru na nati. Její předností je velmi dobrá kvalita konzumu, odolnost hlíz proti mechanickému poškození, neklíčí na skládce. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

GRANADA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Poloraná konzumní salátová odrůda vhodná pro dlouhodobý konzum, dává vysoký podíl větších hlíz tržní velikosti. Tvar hlíz je oválný až dlouzeoválný, pravidelný, větší se žlutou, světlou, hladkou barvou slupky. Očka jsou mělká až velmi mělká, barva dužnina je žlutá, bez barevných změn, po uvaření netmavne. Varný typ A, vařené hlízy mají jemnou strukturu, pevnou konzistenci a příjemnou chuť. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro 1, 4 a rakovině bramboru D1, odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísni bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru. Je vhodná do všech pěstitelských oblastí, dobře snáší i teplejší klima, nevhodné jsou studené a těžké pozemky. Odrůda je vhodná pro skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ORLENA

Udržovatel: HZPC Holland B.V.
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Poloraná konzumní odrůda s vysokým, nekolísavým výnosem. Hlízy jsou vzhledné, oválné až kulovitooválné, pravidelné, větší, vhodné pro úpravu do maloobchodní sítě (myté hlízy se slupkou) pro přímou spotřebu i pro úpravu loupáním, mají vysokou dlouhodobou konzumní kvalitu. Slupka je výrazně žlutá, hladká, lesklá, dužnina je sytě žlutá, na řezu stejnoměrně vybarvená, barevně stálá. Varní typ BA slabě moučnatá, příjemná chuť a vůně, po uvaření netmavne. Pěstitelsky je odrůda výrazně plastická, vhodná do všech oblastí, pro dlouhodobý konzum i eko-produkci, má hlubokou dormanci klíčení při dlouhodobém skladování. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro1.2/3, má vysokou odolnost virovým chorobám a bakteriózám, vyšší odolnost strupovitosti a houbovým chorobám. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RED ANNA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum, vhodná na loupání. Poskytuje vysoký výnos vzhledných velikostně vyrovnaných krátce oválných hlíz s výbornou stolní hodnotou, barva slupky je červená s sytě žlutou dužninou. Varný typ BA, netmavne po oloupání ani po uvaření. Vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva. Odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1 je rezistentní. Je odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

TAISIYA

Udržovatel: Aardappelkweekbedrijf IJsselmeerpolders B.V., NL
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o

Poloraná, konzumní odrůda, vysoce výnosová, velmi vhodná pro mytí a balení. Hlízy jsou oválné, velké, pravidelné, slupka výrazně žlutá s mělkými očky, dužnina žlutá. Varný typ BA. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a svinutce. Je odolná mechanickému poškození. Dobře snáší sušší stanoviště, dobrá skladovatelnost. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.


Sadba brambor polopozdních a pozdních odrůd

BIONTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Velmi pozdní konzumní odrůda, vhodná pro smažené výrobky. Hlízy jsou středně velké, krátce oválné, se středně hlubokými očky a tmavě žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně vlhké, středně až silně moučnaté, po uvaření netmavne. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz pomalý. Počet hlíz pod trsem střední. K napadení rakovinou bramboru D1 je silně náchylná, proti napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Předností je vysoký výnos, odolnost proti napadení virovými chorobami a odolnost proti napadení plísní bramboru na nati. Registrace EU.

VARNÝ TYP:

  1. konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
  2. konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha
  3. konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší

eu-pruh