Sadba
bramabory

OKOPANINY

BRAMBORY

Sadba brambor velmi raných odrůd

IMPALA

Udržovatel: AGRICO NL.
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Velmi raná odrůda pro letní a podzimní přímý konzum, mytí a balení. Hlízy jsou oválného až dlouze oválného tvaru s mělkými očky, s hladkou žlutou slupkou a žlutou dužninou, velikostně a tvarově vyrovnané. V nejranějších termínech předčasných sklizní dává velmi vysoký výnos, v plné zralosti vysoký. Varný typ B, kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně moučnatá, vhodná pro loupání. Proti napadení rakovinou bramboru D1 a napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Méně odolná je proti napadení virovými chorobami a plísni na nati. Vysoký výnos a dobrá skladovatelnost. Registrace EU.

MARIANNKA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Mariannka je odrůda určená pro velmi rané až rané sklizně v ranobramborářské a bramborářské oblasti, kde dosahuje velmi vysokých výnosů, kvalitních, vzhledných krátce oválných hlíz s mělkými očky a sytě žlutou dužninou. Za syrova i po uvaření je barevně stálá, má výbornou stolní hodnotou s varným typem BA. Celkový výnos tržních hlíz v nejranějších termínech sklizní je velmi vysoký. Velmi dobře reaguje na předklíčení a závlahu. Hlízy jsou větší, vyrovnané. Velmi vysoký je i celkový výnos tržních hlíz po dozrání porostu. Odolnost obecné strupovitosti a mechanickému poškození je velmi dobrá. Je rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a rakovině brambor patotypu D1. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

MONIKA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Velmi raná konzumní odrůda určena pro nejranější termíny sklizně. Její předností je velmi rychlá dynamika nárůstu hlíz s vysokým výnosem konzumních hlíz v prvních termínech sklizně. Hlízy jsou velké, dlouze oválné, velmi vzhledné, s jemnou žlutou slupkou a středně žlutou dužninou. Stolní hodnota hlíz je velmi dobrá, varný typ B, po oloupání netmavne. Doporučujeme sadbu předklíčit. Je vhodné použít závlahu a případně porost zakrýt po sázení netkanou textilií. Odrůda je vysoce odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému patotypu RO1 je rezistentní. Vyniká dobrou skladovatelností. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ROSARA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní odrůda s velmi raným až raným, vysokým nasazováním hlíz. Je vhodná jak pro přímý konzum, tak i pro mytí a balení. Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné, s červenou slupkou a tmavě žlutou dužninou. Varný typ AB, salátová, vařené hlízy jsou lojovité, pevné, příjemné chuti bez barevných změn. Předností je vysoká vnitřní i vnější kvalita hlíz a nízká náchylnost k mechanickému poškození. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a rakovině brambor D1. Odolná proti napadení virovými chorobami. Výborná skladovatelnost do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUNSHINE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Velmi raná konzumní atraktivní salátová odrůda. Hlízy jsou oválné až dlouze oválné, pravidelné, slupka žlutá, hladká, lesklá, dužnina žlutá. Varný typ AB. Odrůda je vhodná pro přímý konzum, mytí a balení. Vařené hlízy jsou pevné, velmi chutné z letní sklizně i po uskladnění. Odrůda je pěstitelsky plastická, dává velmi dobré výnosy a kvalitní hlízy v ranobramborářských i bramborářských oblastech, počet hlíz pod trsem je střední. Je vhodná hlubší výsadba – ochrana hlíz před zelenáním v řádcích. Má vysokou odolnost virovým chorobám a strupovitosti, vysokou odolnost plísni na hlízách, střední až vyšší na nati, vysokou odolnost bakteriózám. Je rezistentní háďátku bramborovému Ro1, 4, 5. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor raných odrůd

ADÉLA

Udržovatel: Selekta Pacov, a.s., Pacov

Raná odrůda pro přímý konzum. Hlízy jsou středně velké, vzhledné, krátce oválné, s mělkými očky, s tmavě žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu B. Vařené hlízy jsou středně pevné konzistence, středně vlhké, slabě až středně moučnaté, hlízy po uvaření netmavnou. Její předností je vysoký výnos tržních hlíz, dobrá konzumní kvalita, dlouhodobé skladování. Odolnost napadení virovými chorobami, odolnost proti mechanickému poškození. K napadení rakovinou bramboru D1 je náchylná, proti napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

CAMPINA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná konzumní speciální salátová odrůda pro mytí a balení. Odrůda dává velmi vysoký výnos, tržní podíl hlíz je velmi vysoký. Hlízy jsou typicky oválné, pravidelné, slupka je žlutá, hladká, dužnina žlutá, po uvaření netmavne. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, chutné, po uvaření zachovávají barevnou stálost. Odrůda je odolná plísni v nati a hlízách, viru A a svinutce. Dobrá skladovatelnost. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

DALI

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní salátová konzumní odrůda pro všechny výrobní oblasti, snáší přísušky. Hlízy jsou velké, oválné, vyrovnané tvarem, s mělkými očky, se žlutou dužninou. Lojovitá konzistence, varný typ AB, jemné příjemné chuti. Vařené hlízy jsou pevné, chutné, po uvaření netmavnou. Dává vysoký podíl velkých vyrovnaných hlíz. Odrůda je odolná háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1, má vyšší odolnost viru Y. Vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ERIKA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Atraktivní speciální konzumní odrůda se salátovými vlastnostmi, vhodná na praní a balení. Tvar hlíz je ledvinovitý, střední velikosti, barva slupky je žlutá, hladká, dužnina je světležlutá až žlutá. Varný typ A, po uvaření hlízy nešednou. Pro sázení pod folii nebo velmi ranou sklizeň se doporučuje předklíčení sadby nebo stimulační klíčení. Vysoké nasazení hlíz a vysoký výnos tržních hlíz. Velká odolnost vůči obecné strupovitosti, virovým chorobám, rzivosti, černání dužniny, plísni bramborové na hlízách, střední proti plísni v nati. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1, 4. Náchylná rakovině bramboru. I přes brzkou sklizeň je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

PRINCESS

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Raná vysoce kvalitní konzumní salátová odrůda s velmi vysokým výnosem tržních hlíz, nesnáší přísušky. Tvar hlíz je oválný, pravidelný se žlutou, hladkou, lesklou barvou slupky, očka mělká, dužnina je sytě žlutá. Varný typ A, vařené hlízy jsou pevné, excelentní jemné chuti, netmavnoucí. Hlízy jsou odolné strupovitosti, stejnoměrně velké, střední až větší, odolné hnilobám (plísni i bakteriózám). Je výrazně odolná virovým chorobám, kořenomorce, plísni v nati i na hlízách. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1. Je vhodná i pro eko-pěstitele, mytí, balení i loupání. Odrůda je vhodná pro dlouhodobé skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

QUEEN ANNE

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o Havlíčkův Brod

Raná konzumní odrůda vynikajícího vzhledu a kvality hlíz, určena pro dlouhodobé skladování, celoroční přímý konzum, mytí, balení a loupání. Varný typ B-AB, nerozpadavá, pevná konzistence, bez barevných změn. Hlízy jsou oválné, pravidelné, středně velké, slupka žlutá, hladká lesklá, dužnina žlutá, polomoučnatá. Odrůda je plastická pro různé druhy bramborářských půd, nevhodné jsou půdy a polohy studené a těžké, hluboká dormance klíčení, pomalé vzcházení, nesázet hluboko. Použití předklíčené sadby je vhodné. Důležité je soustavně a včas ošetřovat proti plísni v nati. Má vysokou odolnost bakteriózám, Y-viru, Y-NTN, svinutce, strupovitosti a plísni na hlízách. Je rezistentní háďátku bramborovému Ro1, 4, rakovině brambor D1. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

Sadba brambor poloraných odrůd

GRANADA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Poloraná konzumní salátová odrůda vhodná pro dlouhodobý konzum, dává vysoký podíl větších hlíz tržní velikosti. Tvar hlíz je oválný až dlouzeoválný, pravidelný, větší se žlutou, světlou, hladkou barvou slupky. Očka jsou mělká až velmi mělká, barva dužnina je žlutá, bez barevných změn, po uvaření netmavne. Varný typ A, vařené hlízy mají jemnou strukturu, pevnou konzistenci a příjemnou chuť. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro 1, 4 a rakovině bramboru D1, odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná proti napadení plísni bramboru na nati a středně odolná až odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru. Je vhodná do všech pěstitelských oblastí, dobře snáší i teplejší klima, nevhodné jsou studené a těžké pozemky. Odrůda je vhodná pro skladování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

LUCINDA

Udržovatel: HZPC Holland B.V.
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o. Havlíčkův Brod

Lucinda je poloraná konzumní odrůda vhodná do všech oblastí. Varný typ AB, hlízy jsou oválné, pravidelné, vzhledné, slupka žlutá, hladká, lesklá. Dužnina je žlutá stejnoměrně vybarvená po uvaření je výrazně žlutá, netmavne. Výnos hlíz je velmi vysoký, vhodná pro skladování – výrazná dormance ke klíčení při skladování. Je vhodná pro dlouhodobý tradiční konzum i úpravu hlíz mytím pro malospotřebitelské balení. Odrůda je rezistentní plísni na hlízách, plísni na nati je rezistence vysoká, vyšší odolnost proti strupovitosti a bakteriózám, odolnost viru Y je nižší, viru Y-NTN je rezistentní. Rezistentní háďátku bramborovému Ro1-5 a rakovině bramboru D1. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RAFAELA

Udržovatel: SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG
Zástupce v ČR: MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o Havlíčkův Brod

Nízkokalorická salátová konzumní odrůda, velmi vhodná pro mytí a malospotřebitelské balení. Hlízy jsou oválné, velmi pravidelné, velké s jemnou hladkou žlutou slupkou, jasně žlutou dužninou a velkými mělkými očky. Varný typ A, po uvaření jsou příjemné vlhké, barevně stálé, netmavnou. Výnos hlíz je vysoký, hlízy jsou odolné mechanickému poškození, mají hlubokou dormanci ke klíčení, jsou vhodné ke dlouhodobému skladování. Jsou odolné k šednutí dužniny. Odrůda je rezistentní háďátku bramborovému Ro1 a Ro4, má vysokou odolnost ke kořenomorce, černání stonků, hnilobám hlíz. Dobře snáší teplo i sušší stanoviště. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RED ANNA

Udržovatel: Vesa Velhartice, a.s., Kolinec

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní konzum, vhodná na loupání. Poskytuje vysoký výnos vzhledných velikostně vyrovnaných krátce oválných hlíz s výbornou stolní hodnotou, barva slupky je červená s sytě žlutou dužninou. Varný typ BA, netmavne po oloupání ani po uvaření. Vyžaduje půdy humózní, s rovnoměrným zásobením živinami včetně hořčíku, dobře reaguje na listová hnojiva. Odrůda je odolná virovým chorobám, háďátku bramborovému Ro1 a rakovině bramboru D1 je rezistentní. Je odolná proti plísni bramborové v nati i na hlízách. Velmi dobře se skladuje až do jarních měsíců. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.


Sadba brambor polopozdních a pozdních odrůd

BIONTA

Udržovatel: N.Ö.Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Windigsteig, A
Zástupce v ČR: AGRICO Bohemia s.r.o., Tábor

Velmi pozdní konzumní odrůda, vhodná pro smažené výrobky. Hlízy jsou středně velké, krátce oválné, se středně hlubokými očky a tmavě žlutou dužninou. Odrůda je zařazena do varného typu BC. Vařené hlízy jsou kypré až středně pevné konzistence, slabě až středně vlhké, středně až silně moučnaté, po uvaření netmavne. Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz pomalý. Počet hlíz pod trsem střední. K napadení rakovinou bramboru D1 je silně náchylná, proti napadení háďátkem bramborovým Ro1 je rezistentní. Předností je vysoký výnos, odolnost proti napadení virovými chorobami a odolnost proti napadení plísní bramboru na nati. Registrace EU.

VARNÝ TYP:

  1. konzistence pevná, nerozvářivá, lojovitá, vhodná do salátů, jako příloha
  2. konzistence polopevná, polomoučnatá, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá vhodná pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha
  3. konzistence měkká, moučnatá, středně rozvářivá vhodná především pro přípravu těst a kaší

eu pruh2017