Olejniny
olejniny

OLEJNINY

ŘEPKA JARNÍ

ACHATH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Z hlediska ranosti ke sklizni se jedná o středně raný hybrid. Výška porostu je střední až vyšší s dobrou odolností proti poléhání. Hybrid nemá vyhraněné nároky na oblast pěstování a je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Zdravotní stav je dobrý. V odolnostech vyniká zejména vůči černi řepkové a fomovému černání stonku. REGISTRACE EU.

AXANA

Udržovatel: EURALIS Semences, FR

Zástupce v ČR: Agrofinal s.r.o.

Raný restaurovaný hybrid s velmi dobrou výkonností do oblastí vhodných pro pěstování jarní řepky. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký. Výsev 75 zrn/m2 v agrotechnickém termínu. Dobře snáší i setí na konci agrotechnického termínu. REGISTRACE EU.

MIRAKELH

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

MIRAKELH je raným velmi výkonným hybridem. Ve zkušebním období ÚKZÚZ 2013–2016 dosáhl absolutně nejvyššího výnosu semen i oleje. Tvoří středně vysoké rostliny (126 cm) s vysokou odolností proti poléhání (6,7). Hybrid dále vyniká vysokou HTS. Díky své odolnosti vůči významným chorobám řepky se řadí mezi nejzdravější registrované odrůdy. S ohledem na rané kvetení a ranost ke sklizni dosahuje stabilních výnosů také ve vyšších polohách a na chladnějších půdách. Další předností hybridu je velmi nízký obsah glukosinolátů. REGISTRACE ČR.

HOŘČICE BÍLÁ

ANDROMEDA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná žluto semenná odrůda určená pro pěstování na semeno. Rostliny středně vysoké až vysoké. Vysoký výnos semene ve všech produkčních oblastech. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Má nepoléhavé, střední až vyšší lodyhy, bohatě větvící. Vysoký výnos zelené i suché hmoty. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen je nízký. Velmi vhodná jako strništní a meliorační meziplodina, zvláště před cukrovou řepu. Vykazuje značnou nematocidnost, ověřeno ve francouzském ústavu GEVES. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

SEVERKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná odrůda vyznačující se dobrým zdravotním stavem, odolností proti poléhání. Lze ji využít pro produkci
semene i na zelené hnojení. Vhodná do všech produkčních oblastí, dobře snáší sušší podmínky. Právně chráněná
odrůda. REGISTRACE EU.

ŘEPKA OZIMÁ

AGROFINAL

ES IMPERIO

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Středně raný hybrid. Rostlina je středního vzrůstu s velmi bohatým větvením a s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech, obsah oleje má vysoký. Má nadprůměrnou plasticitu a vynikající mrazuvzdornost. Má rychlý podzimní vývoj a výborný zdravotní stav. Vhodný pro vysokou intenzitu pěstování. Velmi dobře snáší pozdní výsevy. Registrace EU.

ES ANISSE

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Středně raný hybrid. Rostlina je střední výšky s velmi rychlým počátečním vývojem. Odolnost poléhání je výborná, zdravotní stav velmi dobrý. Disponuje špičkovým a stabilním výnosem, obsah oleje je střední. Je vhodný do všech oblastí, doporučené pěstování při vyšší intenzitě. Dobře snáší pozdní výsevy.

ES AQUAREL CL

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Středně raný CL hybrid vyššího vzrůstu s velmi dobrou odolností k poléhání a bohatým větvením. Hybrid pro vysoké výnosy semen s vysokou HTS, vysokou olejnatost a je vhodný pro vyšší intenzitu pěstování. Hybrid je tolerantní k půdním podmínkám, je vhodný do chladnějších lokalit i do teplejších a sušších oblastí. Má výborný zdravotní stav a velmi dobře přezimuje.

ES MAMBO

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Středně pozdní liniová odrůda. Rostlina je nízkého vzrůstu s velmi bohatým větvením a vynikající odolností proti poléhání. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech, obsah oleje má velmi vysoký. Má pomalejší podzimní vývoj, a proto je vhodná pro včasné setí. Vhodná pro střední až vyšší intenzitu pěstování. Má výborný dobrý zdravotní stav. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ES VALEGRO

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Středně pozdní liniová odrůda. Rostlina je nižšího až středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem ve všech oblastech, obsah oleje má velmi vysoký. Má dobrou odolnost vůči přísuškům. Má pomalejší podzimní vývoj, a proto je vhodná pro včasné setí. Vhodná pro střední až vyšší intenzitu pěstování. Má velmi dobrý zdravotní stav. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ES ASTRID

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Raná liniová odrůda trpasličího vzrůstu. Vodná pro vyšší intenzitu pěstování ve všech oblastech a na úrodných půdách. Odrůda má vynikající přezimování a vyniká odolností k jarním mrazům. Je vhodná pro velmi časné setí, má vyrovnané dozrávání. Právně chráněná odrůda.

ES ALEGRIA

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: AGROFINAL,spol. s r.o.

Raná liniová odrůda nižšího vzrůstu. Má velmi rychlý podzimní, jarní vývoj a rychlé dozrávání. Je vhodná pro střední a vyšší intenzitu pěstování. Je vhodná pro pěstování ve všech oblastech a na všech typech půd. Vhodná pro střední, středně pozdní a pozdní termíny setí. Má vynikající olejnatost a velmi nízký obsah glukosinolátů. Právně chráněná odrůda.

CANDOR

HEKIP

Udržovatel: CANDOR, s.r.o.
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Středně raný hybrid. Rostlina je střední výšky s velmi rychlým počátečním vývojem. Odolnost poléhání je výborná, zdravotní stav velmi dobrý. Disponuje špičkovým a stabilním výnosem, obsah oleje je vysoký. Je vhodný do všech oblastí, má vynikající odolnost k suchu. Dobře snáší pozdní výsevy. Registrace EU.

HORCAL

Udržovatel: CANDOR, s.r.o.
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Středně raná hybridní odrůda vyššího vzrůstu určená pro vysokou intenzitu. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem, obsah oleje má vysoký. Je vhodná pro všechny oblasti pěstování. Má rychlý podzimní růst a na jaře střední. Registrace ČR.

HYSTAR

Udržovatel: CANDOR, s.r.o.
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Raná odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem, zvláště v teplejších oblastech, obsah oleje má vysoký. Vhodný pro regiony s přísušky a má výborné přezimování. Má rychlý podzimní a jarní vývoj. Vhodný pro vysokou intenzitu pěstování. Velmi dobře snáší pozdní výsevy. Registrace EU.

HAMOUR

Udržovatel: KWS Momont, FR
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Středně raný hybrid s vynikajícími výnosy semen i oleje. Vyšší rostliny mají dobrou odolnost k poléhání a velmi dobrý zdravotní stav. Plastický hybrid i do sušších oblastí, který velmi dobře přezimuje. Je vhodný pro běžné a pozdní termíny setí. Velmi dobrá kvalita – vysoká HTS, vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinolátů.

BUTTERFLY

Udržovatel: KWS Momont, FR
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Nová, středně raná liniová odrůda má nižší rostliny s velmi dobrou stabilitou a odolností k poléhání. Kombinuje vysoké výnosy semen a špičkovou olejnatost. Má vyšší odolnost k přísuškům a velmi dobře přezimuje. Je určena pro vyšší intenzitu pěstování, pro běžné a pozdní termíny setí. Na podzim má rychlý vývoj a její pozvolný jarní vývoj snižuje možnost poškození pozdními mrazíky. Právně chráněná odrůda.

QUARTZ

Udržovatel: CANDOR, s.r.o.
Zástupce v ČR: CANDOR, s.r.o.

Středně raná odrůda nižšího vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, obsah oleje má vysoký. Dobře snáší přísušky a má vynikající přezimování. Má středně rychlý podzimní a jarní vývoj. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

BOR

ADRIANA

Udržovatel: Nicerson International Research GEIHE, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Středně raná odrůda s nižším až středním vzrůstem, s dobrou odolností vůči poléhání. Zdravotní stav je velmi dobrý. Vyniká vysokým a vyrovnaným výnosovým potenciálem a velmi vysokým obsahem oleje. Odrůda poskytuje vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech je vhodná i pro pozdnější termíny setí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ES CESARIO

Udržovatel: EURALIS Semences, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Raný až středně raný hybrid se stabilním velmi vysokým výnosem semen. Je vhodný do všech oblastí pěstování, vykazuje velmi dobrou úroveň mrazuvzdornosti. Středně vysoké až nižší rostliny na podzim vytvářejí přisedlou růžici s minimálním sklonem k přerůstání, mají střední až dobrou odolnost k poléhání. Rostliny mají na jaře pozdní start, raně však nakvétají. V ČR registrován v roce 2018, nadprůměrné výsledky dosahuje i v Polsku, Německu a na Slovensku. Registrace ČR.

SY ALISSA

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Raný pylově fertilní hybrid středního vzrůstu středně odolný až odolný proti poléhání. Kombinuje v sobě ranost a vysoký výnosový potenciál. Střední odolnost proti většině houbových chorob. Odrůda je vhodná pro všechny oblasti pěstování řepky, velmi vhodná pro pozdní termíny výsevu, pro minimalizační technologie bez orby. Registrace ČR.

ANNISTON

Udržovatel: Limagrain Europe, FR
Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

Středně raná hybridní odrůda s rezistencí k TuYV. Registrace v ČR v roce 2017. Hybrid s velmi vysokým výnosem semen a oleje. Vyšší nepoléhavé rostliny s výbornou mrazuvzdorností. Zdravotní stav na velmi dobré úrovni, zvýšená odolnost k fómovému černání stonku (gen RLM7). Je vhodný do všech oblastí pěstování. Setí v časném až mírně pozdním agrotechnickém termínu.

CAUSSADE OSIVA

ETENDAR CL

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Produkční systém Clearfield je významnou inovací, který nabízíme ve spojení s novinkovou odrůdou Etendar CL. Jedná se o středně raný hybrid pro vysokou agrotechniku. Rostliny středního až vyššího vzrůstu tvořící vysoký počet šešulí na rostlině. Výborný zdravotní stav a odolnost vůči teplotním výkyvům předurčuje Etendar CL k vysokým výnosů ve všech oblastech pěstování. Vysoká HTS. Na jaře Etendar CL rychle regeneruje, bohatě větví a tvoří kompaktní porost. Výsevek 450 tisíc semen. Pozitivně reaguje na aplikaci přípravku Cleravis.

BASALTI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Polopozdní hybrid středního až vyššího vzrůstu vhodný do všech oblastí pěstování. Vyznačuje se vysokým výnosem semene, vysokou olejnatostí a značnou odolností vůči houbovým chorobám. Rostliny dobře větví a tvoří robustní, kompaktní porost. Podzimní vývoj je rychlý, tolerance ke clomazonu střední. Doporučujeme do nejvyšší intenzity pěstování. Registrace EU.

MEMORI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Vysoký polopozdní hybrid MEMORI CS dosahuje vysoké adaptability k různým typům půd a odolává stresu. Dosahuje maximálních výnosů tam, kde jiné hybridy ztrácejí, zejména v horších podmínkách. Velmi rychlý počáteční růst zaručuje rychlou pokryvnost půdy, čímž zmenší rozvoj plevelů. Systém předzkoušek v českých podmínkách dává jistotu, že kvalitu MEMORI CS ukáže i u nás doma. V ZS KLUKY 117 %, v VÚRV Humpolec 125 %, v VÚRV Ivanovice 114 % na průměr kontrol. Středně vysoký obsah oleje (44,9%). Podzimní vývoj je velmi rychlý, do květu nastupuje později oproti kontrolním hybridům a proto lépe odolává jarním mrazíkům. Kvete kratší dobu, ale intenzivněji a stejnoměrně dozrává. Výborná odolnost vůči poléhání, střední HTS, velmi dobrá mrazuvzdornost. Odolnost hlízence a plísni šedé velmi dobrá a černi dobrá. Geneticky podmíněná odolnost fomě. Vyžaduje časné přihnojení N hnojivy. Doporučena podzimní a jarní regulace růstu. Výsevek do 40 r/m2 v druhé polovině AGT termínu. Reaguje na intenzitu vysokými výnosy. Registrace ČR.

SIRTAKI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Raný až středně raný hybrid nové generace pro střední a intenzivní agrotechniku, materiál středního vzrůstu dosahující velmi vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování, střední až vysoká HTS, výborná mrazuvzdornost, podzimní růst je rychlý, z jara rychle regeneruje, brzy kvete, rychle a bohatě větví, tvoří kompaktní porost a doba zrání je raná – poloraná. Hybrid Sirtaki CS je středně odolný vůči houbovým chorobám. Doporučujeme podzimní a jarní regulaci růstu. Hybrid Sirtaki CS doporučujeme sít v agrotechnickém termínu setí. Doporučený výsevek 450.000–500.000 klíčivých semen. Registrace EU.

GALACTI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Polopozdní hybrid charakteristický velmi pozdním nakvétáním, díky kterému odolává jarním mrazíkům. Doba kvetení je krátká a intenzivní se stejnoměrným dozráváním. Velmi silný kořenový systém, výborná tolerance vůči poléhání. Podzimní vývoj je velmi rychlý stejně tak jako jarní regenerace, kvetení polopozdní a zrání středně rané. Vysoký výnos semen a oleje. Výborný zdravotní stav.

ZAKARI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Caussade Osiva, s.r.o.

Středně raná liniová odrůda, která svými výsledky předčila nejen všechny testované linie, ale i mnoho hybridů. Nejlepší linie v SOZ ÚKZÚZ se 115 % zaregistrována po dvou letech testování. Tvoří středně vysoký vyrovnaný porost s velmi vysokou odolností k poléhání. Setí v agrotechnickém termínu, nemá snahu k přerůstání, velmi dobré přezimování. Raný nástup kvetení (116 dnů) a zrání. Velmi dobrý zdravotní stav. Vhodná do všech půdních typů a klimatických podmínek. Doporučena střední až vyšší intenzita pěstování. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

LG

LG ARCHITECT

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Středně raný hybrid pokročilé generace s rekordním výnosem. V prvním roce registračního řízení ÚKZÚZ 2016 překonal průměr kontrolních hybridů o 1,0 t/ha. V roce 2017 o 0,78 t/ha. Mimořádný výnos je pojištěný odolností vůči pukání šešulí a REZISTENCÍ viru žloutenky vodnice TuYV (genotyp R54). Robustní hybrid je typický nadprůměrnou vitalitou rostlin při vzcházení i během vegetace. Jeho podzimní vývoj je rychlý, výborně přezimuje (2016 PL). LG Architect má dobrou odolnost poléhání, velmi dobrou odolnost fómové hnilobě a ostatním chorobám. Doporučujeme do všech oblastí s předpokladem vysokého výskytu viru TuYV.

ALICANTE

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Jeden z nejvýkonnějších RANÝCH hybridů na trhu. Pro vysoce nadstandardní výnos byl registrován již po 2. letech ve zkráceném řízení. V roce registrace ÚKZÚZ dosáhl ze všech odrůd nejvyšší výnos – 132%. Robustní, středně vysoká rostlina se na podzim vyvíjí průměrně rychle, vytváří přisedlé listové růžice s mohutným kořenem. Její vegetace na jaře je naopak prudká, vyžaduje morforegulační zásah na potlačení apikální dominance jako prevenci poléhání. Porost hybridu Alicante je vhodné nepřehušťovat, vyžaduje intenzivní agrotechniku. Registrace EU.

ARSENAL

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Nadprůměrné a stabilní výnosy, časná sklizeň, pozdní termín setí, odolnost pukání šešulí, odolnost suchu, vysoká kompenzační schopnost, rychlý podzimní vývoj, rychlá tvorba kořenového systému pro snadné přezimování, houževnatá jarní vegetace…to vše jsou devizy raného hybridu Arsenal, které jsou zárukou bezproblémového pěstování ve všech pěstitelských oblastech. Aktuálně je druhým nejpěstovanějším hybridem v ČR a vůbec nejpěstovanějším hybridem v SR. Pyšní se vynikajícími výsledky dosaženými v celé Evropě. Registrace EU.

ASTRONOM

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Astronom je nejvýnosnějším hybridem registrace ÚKZÚZ 2012-2014. Podzimní vitalita vzcházejícího porostu a celá vegetace hybridu je razantní, prospívá v intenzivní technologii, vyžaduje regulaci na podzim i na jaře. Vyžaduje efektivní fungicidní zásah do květu. Klíčovým výnosotvorným prvkem je počet šešulí a semen v nich, rostlina má tudíž vysokou schopnost kompenzovat stres ze sucha koncem vegetace. Registrace EU.

ARABELLA

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Středně raná liniová odrůda vhodná do všech podmínek pěstování. Vyniká vysokým výnosem semen a vysokou odolností vymrzání. Arabella je moderní liniová odrůda výškou porostu srovnatelná s polotrpasličími hybridy. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

ARCHIMEDES

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Středně raný až raný hybrid s odolností vůči nádorovitosti košťálovin. Středně rychlý podzimní růst, vhodný pro setí v agrotechnickém termínu. Výborný zdravotní stav odolný fomové hnilobě s genem Rlm7. Odolný pukání šešulí. Velmi vysoký výnos semen. Registrace EU.

ALASCO

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Středně raný výnosný hybrid Alasco je rezistentní všem současným rasám nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora brassicae) vyskytující se v České republice. Hybrid se středně rychlým podzimním vývojem vyžaduje setí v agrotechnickém termínu. Výborně přezimuje. Jarní vývoj je pozvolný, dozrává jako středně raný. Poskytuje vysoký výnos i v základní agrotechnice, nemá zvláštní agrotechnické požadavky. Vedle rezistence nádorovitosti je odolný pukání šešulí.

CONRAD CL

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: Limagrain CE S.E., organizační složka

Středně raná hybridní odrůda robustního vzrůstu s odolností vůči účinné látce imazamox. Velmi dobrý zdravotní stav. Podzimní vývoj má rychlý, nástup do vegetace na jaře rovněž středně rychlý. Jeho hlavní předností je špičkový výnos semen ve skupině hybridů určených do technologie Clearfield(R). Díky geneticky podmíněné odolnosti vůči pukání šešulí zanechává na poli méně výdrolu.

OSEVA PRO

HARRY

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o.

Liniová plastická odrůda, která kombinuje ranost s vysokým výnosem i při základní agrotechnice, jedna z odrůd s nejranějšími termíny sklizně, vysokou odolnost vyzimování a vyrovnaný zdravotní stav vůči všem významným chorobám řepky, rostliny jsou nízké, středně odolné na poléhání, semena velká (HTS 6,2 g) s dobrou olejnatostí. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

JEREMY

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG
Zástupce v ČR: PROSEV s.r.o.

Liniová, středně raná odrůda s délkou vegetační doby 200 dnů. V tříletém průměru dosáhla tato liniová odrůda výrazně nadstandartního výnosu semene 114 % na průměr kontrolních odrůd. Řepka s dobrou podzimní pokryvností a rychlou jarní regenerací. Jedná se o středně vysokou odrůdu s délkou rostlin okolo 149 cm a dobrou odolností vůči poléhání. Semeno je velké s HTS přes 5 g a velmi vysokým výnosem oleje. Semeno má minimální obsah kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. Odrůda dále vyniká velmi dobrým zdravotním stavem. K přednostem odrůdy dále patří velmi dobrá zimovzdornost, jejímž hodnocením náleží tato odrůda mezi nejlepší v sortimentu. Právně chráněná odrůda.

OBELIX

Udržovatel: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., CZ
Zástupce v ČR: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Polopozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny nízké s dobrou odolností proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternatiovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení verticiliovým vadnutím brukvovitých. V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene vysoký, výnos oleje vysoký. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje středně vysoký. Obsah N-látek v semeni vysoký. Odrůda s vysokou kvalitou oleje = cena SPZO o nutričně nejkvalitnější řepku. Právně chráněná odrůda. Registrace ČR.

MONSANTO

DK EXCEPTION

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Středně raný hybrid v kvetení i dozrávání, vhodný do všech podmínek a oblastí pěstování. Je to středně vysoký robustní hybrid s výbornou odolností vůči poléhání. Velmi dobře reaguje na intenzitu pěstování. Má rychlý podzimní i jarní růst. Registrace EU.

DK EXPANSION

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

,,Yielding” hybrid s vysokým výnosovým potenciálem. Vysoký obsah a kvalita oleje. Zvýšená tolerance k podzimním škůdcům a chorobám. Podzimní životaschopnost a na jaře rychlá regenerace. Registrace EU.

DK EXSTORM

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Středně raný hybrid s mimořádným výnosovým potenciálem „yielding product“. Doporučený do všech oblastí pěstování. Je mimořádně mrazuvzdorný. Má vysoký, robustní, silně větvící habitus rostliny. Hybrid pro intenzivní agrotechniku k dosažení nejvyšších výnosů.

DK EXLIBRIS

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem. Středně vysoký habitus rostliny zvyšuje odolnost vůči poléhání, zaručuje snadný průjezd techniky porostem, stejně tak rychlé a snadné zpracování posklizňových zbytků. Kombinace ranosti a vysokého výnosu. Registrace EU.

DK SEQUEL

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

DK Sequel je nízkoobjemový hybrid nižšího až středního vzrůstu s dobrým managementem zpracování posklizňových zbytků. Pozvolný nástup mu nechává dostatečný čas na restart a adaptabilitu I k náročnějším podmínkám. Dobře překonává i velké zimy.

DK EXECTO

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Vysoký a bohatě se větvící hybrid se zvýšenou odolností vůči poléhání. Má schopnost dosahovat vysokou HTS semene, což ještě znásobí výnosový potenciál. Je bezesporu doporučen pro vysoký stupeň agrotechniky a na ty nejkvalitnější pozemky s cílem dosáhnout v provozních podmínkách výnosu 5 až 6 tun z hektaru. Registrace ČR.

DK EXOTTER

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosovým potenciálem v teplých oblastech a mimořádně vysokou olejnatostí. Je určen pro časné setí a rychlou sklizeň. Registrace ČR.

DK PLATINIUM CL

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Rezistentní Plasmodiophoře. Je středně raný robustní restaurovaný hybrid středního vzrůstu. Odolnost proti nádorovitosti košťálovin je kombinovaná i s vysokým výnosem semen. Má velmi dobrou suchovzdornost a zimovzdornost v kontinentálních podmínkách, vysokou odolnost k poléhání, dynamický počáteční růst na podzim i na jaře a vysokou olejnatost semen.

DK IMPERIAL CL

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Vitální hybrid s rychlým startem na podzim přináší stabilní výnos s vysokou olejnatostí a nepukavými šešulemi. Hybrid je vybaven CL technologií a je ideálním řešením do lokalit se zvýšeným tlakem plevele.

DK IMPRESSION CL

Udržovatel: MONSANTO SAS
Zástupce v ČR: MONSANTO ČR s.r.o.

Středně raný hybrid s CL technologií vhodný do všech oblastí pěstování. Středně vysoký s vynikajícím prostorovým větvením už od spodních pater. Výborně využívá vysoké dávky N, reakce na intenzitu pěstování je vysoká. Má výbornou odolnost proti poléhání, velmi dobrou zimovzdornost. Má velmi dobrý zdravotní stav a odolnost šešulí proti pukání. Disponuje rovnoměrným podzimním vývojem s dobrou odolností k přerůstání. Doporučujeme použití regulátorů růstu na podzim i na jaře. Je vhodný pro ranější a střední termíny setí, nedoporučujeme pozdní termíny setí. Registrace ČR.

RAPOOL

ATORA

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D.
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Nová výnosová úroveň semen a oleje, ohromující vitalita rostlin, vynikající zimovzdornost, výborný zdravotní stav, prokázaná tolerance vůči TuYV (virus žloutenky vodnice) a odolnost proti poléhání je základní charakteristikou hybridu s kompaktním patrem šešulí a polopozdním zráním. Velmi vysoké výnosy semen a oleje napříč celou Evropou. Registrace EU.

KUGA

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D.
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Vysoce výnosný raný až středně raný hybrid. Ohromující vitalita rostlin v počátečním vývoji na podzim i po zimě a bezkonkurenční úroveň přezimování utváří z hybridu mimořádný materiál adaptabilní k extrémním podmínkám pěstování. Inovativní šlechtění hybridu přináší významné zlepšení „fitness“ kondice rostlin v průběhu celé vegetace a napomáhá tím tak řešit aktuální problémy při pěstování řepky jako například poškození larvami květilek, dřepčíků a mšicemi. Vytváří středně vysoký porost (162 cm) s nadprůměrnou odolností proti poléhání se známkou 7,3 na průměr 6,8 (ÚKZÚZ 2014–2016). Registrace ČR.

MARATHON

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Hybrid MARATHON představuje unikátní kombinaci kratší rostliny a velmi vysokého výnosového potenciálu. Vynikající výnosová stabilita hybridu se projevuje každoročně za různých pěstebních podmínek. Vyniká vysokou homogenitou porostu v době kvetení a dozrávání. Rostliny zrají jednotně bez výrazných rozdílů v rámci celého profilu plodného patra šešulí. Vhodný do všech výrobních oblastí, pro rané až středně pozdní termíny setí. Velmi dobře také toleruje podmínky v chladných oblastech pěstování. Pro intenzivní i základní úroveň agrotechniky. Bez jakýchkoliv pěstitelských rizik. Registrace ČR.

TEMPTATION

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Temptation je prvním TuYV rezistentní hybridem Rapool. Velmi vitální růst na podzim je podstatou stabilně vysokých výnosů v různých podmínkách. Velmi dobrý nárůst biomasy a současná odolnost k přerůstání na podzim vede ke špičkové zimovzdornosti. Středně rané kvetení spolu s rychlým naléváním šešulí jsou základem homogenního dozrávání v celém profilu plodného patra. Velmi dobrý zdravotní stav a špičková odolnost vůči poléhání znamenají velmi dobrý výnosový potenciál a vysokou stabilitu výnosů včetně vysokého obsahu oleje.

KICKER

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Hybrid Kicker rozšiřuje nabídku nových adaptabilních hybridů, reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Středně raný až polopozdní hybrid středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání přináší další zlepšené vlastnosti, přímo ovlivňující výnosovou stabilitu v extrémních podmínkách. Kicker vedle dosaženého výnosu semen 108 % na kontroly disponuje vynikající olejnatostí 49 % s nejnižším obsahem GSL 11,26 μmol/g semene. Schopnost dojet až do samého cíle a naplno dozrát zvládá Kicker dokonale díky svému vynikajícímu zdravotnímu stavu. Registrace ČR.

ORIOLUS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Patří v současné době k nejvýkonnějším řepkám raného sortimentu. Druhým nejvyšším výnosem v POP SPZO v roce 2016 suverénně překonal výnosovou úroveň vynikajících polopozdních a vzrůstných hybridů. Kompaktní typ porostu s výškou 148 cm nabízí zároveň vysokou odolnost proti poléhání (7,4). ORIOLUS výborně reaguje na intenzifikační opatření a je proto vhodný pro intenzivní způsob pěstování. Vhodný do všech výrobních oblastí a na všechny půdní typy, včetně přísuškových oblastí. Je vhodný pro rané až střední termíny setí. Bez jakýchkoliv pěstitelských rizik. Registrace ČR.

DARIOT

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Hybrid je výsledkem nového systematického šlechtění a pečlivé selekce odrůd na specifické znaky: rychlejší start, efektivnější fotosyntéza a využití dusíku, optimální tvorba šešulí a mimořádná výnosová stabilita. Klíčovou vlastností je snížená apikální dominance, která oproti standardnímu růstu translokuje více energie a živin do kvetení a tvorby šešulí. Kombinace těchto faktorů zabezpečuje maximální produkci za všech podmínek pěstování. Dariot představuje nový standard vysoce výnosných odrůd vhodných pro pěstování také v low – input technologiích (systémy s nižšími vstupy).

MERCEDES

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Nová robustní genetika pro vysoký výnos v tvrdých podmínkách pěstování a pro nejobtížnější pozemky. Velmi rychlý počáteční vývoj na podzim, na studených a těžkých jílovitých půdách a výjimečná úroveň přezimování v rámci celé Evropy mají společného jmenovatele: Mercedes. Mimořádně vhodný pro redukované technologie zpracování půdy. Skutečný „offroad“ od Rapool!

SHREK

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Shrek přináší mimořádně vysoké a stabilní výnosy do suchých oblastí pěstování. Středně raný hybrid je registrován na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V ČR úspěšně ukončil dvouleté zkoušení v pokusech SEK (Společný evropský katalog), kde dosáhl nejvyššího výnosu semen 105 % (5,72 t/ha). Mohutné rostliny, mohutné větvení, mohutné kořeny spolu s rychlou jarní regenerací a raným kvetením zajišťují hybridu vynikající odolnost vůči přísuškům na písčitých a kamenitých půdách. Výnosovou stabilitu podtrhuje vysoká odolnost vůči poléhání, výborný zdravotní stav a vysoká HTS.

ROHAN

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Stále častěji je žádán pěstiteli, kteří přecházejí z pěstování liniových odrůd k hybridům. Již při základní agrotechnice Rohan dosáhl v mnoha pokusech nejvyššího výnosu semen. Kromě toho jsou při vyšší úrovni agrotechniky dosahovány odpovídající atraktivní výnosy přesahující hranici 5 tun. Rohan je proto vhodný nejen pro zaběhlé technologie středních a větších podniků, ale také pro menší pěstitele. Registrace ČR.

SHERPA

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Na podzim patří k nejvzrůstnějším a nejrychleji rostoucím odrůdám. Má nízkou reakci na sníženou intenzitu zpracování půdy a chladné počasí. Je hybridem, který pravidelně snáší nejvyšší zatížení. Pozdní setí, setí do mulče, hnojení statkovými hnojivy – kejda, digestát, poškození herbicidem, zamokření pozemků, poškození mrazem, poškození jarním suchem. To vše jsou situace, se kterými se Sherpa v běžné praxi dokáže dobře vyrovnat. Sherpa umožňuje podle zkušeností z praxe bezproblémovou jednoduchou sklizeň (výmlatnost) podobně jako Rohan. Výnosová reakce na růst regulující fungicidy je mírná až střední, tím umožňuje i základní úroveň technologie pěstování. Registrace ČR.

INSPIRATION

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Vysoká plastičnost hybridu se projevuje vyrovnaným výnosem semen v rámci všech oblastí pěstování. Polopozdní hybrid vyniká výbornou reakcí na intenzifikační opatření v podobě výrazného prodloužení šešulového patra. Přírůstek výnosu semen oproti ZA (základní úrovni agrotechniky) činí v dlouhodobém průměru + 0,65 t/ha (110,7 %). Specifický habitus: robustní kořen, robustní lodyhy, robustní a pevné, erektivně postavené šešule nezůstanou bez povšimnutí. Vhodný pro rané až středně pozdní termíny setí. S ohledem na výnosový přírůstek při použití vyšších úrovní agrotechnik je vhodný především pro intenzivní způsob pěstování. Registrace ČR.

MENTOR

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Speciální hybrid s rasově specifickou rezistencí vůči Plasmodiophora brassicae (nádorovitostí) je určený výhradně pro plochy napadené touto chorobou! Na plochách postižených plasmodiophorou se Mentor vyznačuje vysokou výnosovou stabilitou srovnatelnou s tradičními odrůdami pěstovanými v nezatížených podmínkách. Nádorový test byl prováděn se vzorky půdy odebranými ze silně napadených 15 lokalit ČR. V rámci šlechtění rezistentních hybridů Mentor představuje ve vývoji razantní progres.

VERITAS CL

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Polopozdní hybrid ozimé řepky využívající Clearfield technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid podává vysoký až velmi vysoký výnos semen se střední HTS a s vysokým obsahem oleje. Velmi rychlý počáteční vývoj a podzimní růst zajišťuje rostlinám nadprůměrnou úroveň přezimování. Rostliny jsou středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Vhodný také do přísuškových lokalit.

PHOENIX CL

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.
Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

Středně raný hybrid ozimé řepky využívající Clearfield technologie (tolerance vůči ú.l. imazamox). Hybrid poskytuje velmi vysoké výnosy semen s vysokou olejnatostí a střední HTS. Hybrid disponuje rychlým vzcházením a výbornou úrovní přezimování. Středně pozdní nástup do jarní vegetace a kvetení eliminuje poškození pozdními jarními mrazíky. Rostliny jsou středně vysoké 166 cm s vyšším počtem větví a dobrou odolností vůči chorobám a poléhání. Registrace ČR.

RAPOOL

SIDNEY

Udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Polopozdní liniová odrůda. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Vynikající zdravotní stav u všech hlavních chorob. Významným výnosotvorným faktorem je velmi vysoká HTS. Semena obsahují velmi malé množství GSL, 75% zastoupení kyseliny olejové v oleji. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

GRAF

Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Středně raná hybridní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, odolné proti polehání před sklizní. Má velmi dobrý zdravotní stav a vynikající mrazuvzdornost. Obsah oleje je vysoký, výnos semene velmi vysoký i v sušších oblastech.

ARAZZO

Udržovatel: Saatbau Linz reg. Gen.m.b.H.
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Středně raná hybridní odrůda se středně vysokými rostlinami. Tvoří velmi kompaktní nepoléhavý porost. Vítěz maloparcelkových pokusů ČZU v Červeném Újezdu 2015. Velmi dobré výsledky ve firemních poloprovozních pokusech (1. Místo Slatina nad Zdobnicí). Dobře odolává Phomě a Sclerocinii. Semena mají vyšší HTS a vysokou olejnatost. Setí nejlépe v agrotechnické lhůtě. Výsevek 40–50 semen/m2. Vhodný zejména pro intenzivní pěstování. Registrace EU.

PANTHEON

Udržovatel: Monsanto Saaten GmbH, Düsseldorf
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Středně raná hybridní odrůda. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Výborný zdravotní stav, zejména foma (gen RLM7). Velmi dobré přezimování, vhodný i pro pozdní setí. Rychlá jarní regenerace. Střední HTS. Registrace EU.

CLARUS

Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG.
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Raná až středně raná hybridní odrůda. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny nižší. Velmi dobrý zdravotní stav u všech hlavních chorob. Vynikající odolnost k poléhání, tvoří velmi kompaktní porost. Střední HTS. Registrace EU.

PRESIDENT

Udržovatel: Rapool-Ring GbR.
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Středně raná hybridní odrůda. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Dobrý zdravotní stav u všech hlavních chorob. Středně rychlý počáteční růst, vhodný i pro časnější setí. Střední HTS. Velmi vysoká olejnatost. Registrace EU.

ANGELICO

Udržovatel: Limagrin Europe
Zástupce v ČR: SAATBAU ČR, spol. s r.o.

Středně raná odrůda. Rezistence k TuYV, gen RLM7 x fomě, Genetická nepukavost šešulí. Plastická odrůda pro všechny oblasti pěstování. Rostliny vyšší. Velmi rychlý růst na podzim. Vhodná i do sušších oblastí a na pozdnější setí. Registrace AT, HU, DK 2017. V ÚKZÚZ 3. rok, 2017 nejvýnosnější v teplé oblasti. Právně chráněná odrůda.

SELGEN

CORTES

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Raná liniová odrůda. Vhodná do všech oblastí pěstování řepky. Vyniká vysokým výnosem oleje z hektaru. Rostliny jsou nízké, vysoce odolné proti polehání, s rychlým podzimním vývojem a výbornou pokryvností růžice. Má minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů. Středně odolná proti fomovému černání stonku a odolná k plísni šedé. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

CORTES

Udržovatel: Oseva PRO, Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

První česká dihaploidní liniová odrůda. Velmi vysoký výnos zvláště v teplé oblasti pěstování. Kompaktní rostliny s vysokou odolností k poléhání. Výnosem překonává většinu hybridů, má minimální meziročníkové výkyvy. Vynikají přezimování – 94 %. Dobrá odolnost proti všem zásadním chorobám – nízké riziko pro pěstitele. Právně chráněná odrůda. Registrace ČR.

CEDRIK

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Nová poloraná až raná odrůda liniové řepky. Vysoké výnosy semene zvláště v teplejších oblastech. Vynikající odolnost k poléhání, Vysoká mrazuvzdornost – přezimování 96 %. Rovnoměrné dozrávání – snadná sklizeň. Právně chráněná odrůda. Registrace ČR.

SOUFFLET AGRO

ESTALIA

Udržovatel: SOUFFLET SEEDS
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Estelia je nový, enormně výnosný středně raný hybrid, určený pro náročné pěstitele, kteří chtějí dosáhnout vysokých výnosů. Je vhodný od kukuřičné až po bramborářskou výrobní oblast, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace má střední až rychlý. Velice dobře přezimuje se středně rychlým jarním startem do vegetace. Během vegetace si dokáže velice dobře poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kulovitý kořen, je schopna přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Je středního až vyššího vzrůstu, začíná větvit v první třetině rostlin. Výborná odolnost poléhání a chorobám. Dobrá odolnost pukání šešulí před sklizní.

REGIS

Udržovatel: Maisadour Semences
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Vysoce výnosný, plastický, středně raný hybrid vhodný do všech oblasti pěstovaní. Výrazná mrazuvzdornost a odolnost k extrémním podmínkám. Rostliny středně vysoké s výborným větvením. Velmi dobrá odolnost k polehání. Vysoký obsah oleje a nízký obsah GLS. Přednosti: mrazuvzdornost, bohaté větveni, vysoká adaptabilita, vysoký počet semen v šešuli.

MIRANDA

Udržovatel: Maisadour Semences
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Miranda je vysoce výkonný, středně raný hybrid. Optimální termín výsevu přibližně v polovině agrotechnické lhůty. Má středně rychlý počáteční růst, jarní regenerace velmi rychlá, proto vyžaduje časné regenerační přihnojení dusíkem a sírou. Vzrůst středně vysoký s velmi dobrým větvením a založením vysokého množství šešulí na m2. Pro plné využití výkonnostního potenciálu je vhodné tento hybrid umisťovat na kvalitativně lepší pozemky a pěstovat jej intenzivním způsobem s celkovou dávkou N nad 200 kg.

LOKI

Udržovatel: Maisadour Semences
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Loki je středně raný hybrid s vysokým potenciálem výnosu, který potvrdil v odrůdových pokusech ČZU, kde se umístil mezi TOP 10 odrůdami. Loki se vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, středně raným kvetením, dobrým větvením a výbornou odolností proti předčasnému praskání šešulí. Vhodná doba výsevu je ve středně raném až mírně pozdním. Vyniká svou plasticitou a flexibilitou v teplé i chladné oblasti pěstování i v horších pěstebních podmínkách poskytuje vysoké výnosy.

GAROU

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, D
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Vysoce výkonný hybrid ze šlechtění NPZ, výborné výsledky v Německu a v Polsku. V ČR výborné výsledky v předchozích letech, proto zařazen v SPZO sortiment B. Polopozdní hybrid s prodlouženou dobou tvorby výnosu. Výborná větvící schopnost, kterou lze podpořit vhodnou morforegulací. Excelentní výsledky v základní agrotechnice, ale přesto výborně reaguje na vstupy. Vynikající efektivita využití dusíku. Rychlý vývoj na podzim, výborná mrazuvzdornost, výborné zachování listové plochy po zimě, raná jarní regenerace, rané až středně rané kvetení, středně rané a rovnoměrné dozrávání (MSL hybrid). Kontinentální odrůda pro stresové lokality – vhodná i na lehké půdy a do přísuškových oblastí.

WITT

Udržovatel: Soufflet Agro a.s.
Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

Středně raná liniová odrůda, bíle kvetoucí řepky ozimé. Výborný genetický původ odrůdy (Labrador 62,5%). Je plastická, i při nižší úrovni agrotechniky poskytuje dobré výnosy, dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování, je vhodná do všech oblastí pěstování (KVO, ŘVO, OVO, BVO). Dosahuje vysokých výnosů semen a oleje. Má velmi dobrý zdravotní stav. Odrůda WITT vykazuje v oleji vhodnější poměr složení nenasycených mastných kyselin ve prospěch polynenasycených, což zvyšuje výživovou hodnotu tuku a vykazuje lepší chuťové vlastnosti. FLOWER POWER SYSTÉM využívá bíle kvetoucí odrůdu WITT pro usnadnění ochrany proti blýskáčkovi s výrazným efektem i na bejlomorku a krytonosce šešulového nalétávající do porostu v době květu. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SUMI AGRO

SIDONI

Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.

Středně raný hybrid s velmi vysokým výnosem, vhodný pro intenzivní pěstování ve všech oblastech. Sidoni patří mezi bujně rostoucí hybridy, proto doporučujeme vysévat 40 r/m2 ve druhé polovině agrotechnického termínu. Po podzimní regulaci vytváří silné přisedlé rostliny s velmi dobrou mrazuvzdorností. Na jaře rychle regeneruje, dobře větví a tvoří robustní rostliny odolné poléhání. Vyžaduje časné přihnojení N hnojivy. Odolnost plísni šedé je velmi dobrá, proti fomě, černi a hlízence nadprůměrná (hodnoceno na úrovni 7, VÚRV Humpolec 2017). Sidoni je středně raný, hybrid pokud jde o nástup kvetení a zrání. HTS má střední. Doporučujeme intenzivní vedení porostu.

REGATE

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.

Hybridní odrůda od francouzské šlechtitelské společnosti. Jedná se o středně raný hybrid s velmi dobrým počátečním vývojem. Patří mezi středně vysoké až vysoké hybridy. Obsah oleje s nízkým podílem GSL je střední až vyšší (45,8 %). Velmi dobře větví a doporučená hustota je 25-30 r/m2. Vyznačuje se velmi dobrým zdravotním stavem a vysokou odolností vůči klíčovým houbovým chorobám (Phoma, Sclerotinia, Botrytida).

GRANÁT

Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.

Restaurovaná hybridní řepka. Velmi dobře přezimuje, rychlý – středně rychlý jarní vývoj, středně rané kvetení a středně rané dozrávání, dobrá odolnost poléhání, střední – vyšší rostlina se střední HTS, dobrý zdravotní stav, nízký obsah GSL a vyšší obsah oleje. Vhodný do sušších podmínek. Registrace EU.

MAZARI CS

Udržovatel: Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o.

Polopozdní hybrid pro vysokou intenzitu pěstování. Středního až vyššího vzrůstu. Vhodný do všech oblastí pěstování. Velmi vysoký výnosový potenciál, velmi vysoká HTS. Velmi dobrá odolnost proti houbovým chorobám, mrazuvzdornost velmi dobrá. Rostliny dobře větví a tvoří robustní a kompaktní porost. Podzimní vývoj je rychlý, jarní regenerace pozvolnější, kvetení polopozdní a zrání je středně rané, vyžaduje časné přihnojení dusíkatými hnojivy. Doporučuje se použití růstových regulátorů na podzim i na jaře.

SYNGENTA

SY CASSIDY

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Středně raný prověřený a stabilní hybrid s vysokým výnosem semen i oleje. Rostliny jsou v průměru vysoké 151 cm s mohutnou kořenovou soustavou. Doba plné zralosti za cca 204 dní s velmi dobrým přezimováním, na úrovni 94%. Nadprůměrná odolnost fómovému černání stonku, černi řepkové, plísni šedé a velmi dobrá odolnost vůči sklerotiniové hnilobě. Dobrá pokryvnost a rovnoměrné dozrávání, větví od spodní třetiny rostliny, vhodný i pro pozdní setí. Na clomazone není citlivý, vyžaduje běžnou agrotechniku. Registrace ČR.

SY SAVEO

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Hybrid vyšlechtěn metodou Safecross TM. Vysoký výnosový potenciál, vysoká olejnatost. Vhodný do všech oblastí, výborná stabilita v prostředí. Výborný zdravotní stav, vysoká odolnost poléhání. Registrace ČR.

SY HARNAS

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Hybrid vyšlechtěn metodou Safecross TM, vyznačující se svojí flexibilitou a nadstandardním výnosem. Vysoký výnosový potenciál jak v teplých, tak chladnějších oblastech. Mohutná kořenová soustava, velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost proti stresu za sucha a vysoká odolnost proti poléhání a vyzimování. Registrace EU.

VAPIANO

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Raná liniová odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a vysokým obsahem oleje v sušině. Velice dobrá odolnost k plísni šedé, fómovému černání stonku, sklerotiniové hnilobě a dobrá odolnost proti černi řepkové. Odrůda nižšího vzrůstu, která zaujme hustým nasazením šešuli a pevností stonku, s velmi dobrou odolností poléhání před sklizní. Z hlediska kvetení se jedná o ranější odrůdu. Vysoká odolnost proti suchu. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

SY FLORIDA

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Raný hybrid s vysokým výnosem (Česká republika 114 %) s obsahem oleje v sušině 48,8% a nadstandardní hladinou omega-3 mastných kyselin. Velice dobrá odolnost proti fómové hnilobě, cylindrosporiu, hlízence obecné a verticíliovému vadnutí stonků. Vyznačuje se mohutným habitem a raným kvetením. Je vhodný do všech podmínek pěstování, i pro podmínky minimalizace. Hybrid vhodný i pro pozdní setí.

SY ALIBABA

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Středně raný hybrid určený pro pozemky, kde se vyskytuje nádorovitost košťálovin (Plasmodiophora brassicae). Díky nižšímu vzrůstu je velice dobře odolný proti poléhání a velice dobrá je i odolnost proti fómové hnilobě. Díky pomalejšímu růstu na podzim a odolnosti proti vybíhání, je možný osev i v ranějších termínech.

SY IOWA

Udržovatel: Syngenta France SAS, FR
Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

Středně raný hybrid registrovaný v PL se stabilním výnosem prokázaným v registračních zkouškách zemí EU (DE 111%, PL 115%, UK 105%, DK 107%), a to i ve stresových podmínkách. Potvrzená vynikající odolnost proti fomě (RLM7), dobrá odolnost na hlízenku a velmi dobrá odolnost vyzimování. Vzhledem k rychlému startu na podzim i na jaře je doporučena aplikace růstového regulátoru.

VP AGRO

SILVER

Udržovatel: Bayer CropScience N.V.
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Silver je středně raný pylově fertilní hybrid. Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou, středně odolná proti napadení černěmi řepky a středně odolná proti napadení verticiliovým vadnutím. V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene velmi vysoký, výnos oleje vysoký. Registrace ČR.

ALISSON

Udržovatel: Limagrain Europe S.E.,
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Polopozdní hybrid ALLISON byl v ČR zaregistrován na základě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním agrotechnickým vlastnostem. Je středně vysoký až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odolností komplexu houbových chorob a vysokou odolností vyzimování. Vynikajících výsledků dosahuje i na suchých, teplých lokalitách. Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu doporučujeme použití morforegulátoru. Během tříletého registračního řízení ALLISON dosáhl nejlepších výsledků a byl zaregistrován s průměrným výnosem 116 %. V následných pokusech ÚKZÚZ (SDO 2014–16) svoji výkonnost potvrdil a se 122 % je nejvýnosnějším materiálem, který lze v ČR zakoupit.

RGT TREZZOR

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Novinkou ze šlechtění RAGT a NPZ je polopozdní MSL hybrid RGT TREZZOR. Přednostmi této odrůdy je výborná odolnost vyzimování, vysoká odolnost poléhání ÚKZÚZ 8,3 b. při střední výšce rostlin, odolnost hlízence a samozřejmě velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné výrobní oblasti. Hybrid byl registrován po dvouletém úspěšném testování ve státních zkouškách na Slovensku. V ČR je RGT Trezzor ve třetím roce Státních odrůdových zkoušek (105 %). Během testovacího období prokázal vysokou meziročníkovou stabilitu a odolnost suchu.

RESCATOR

Udržovatel: Selgen, a.s.
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Velmi plastická, nenáročná liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k těm nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším hybridům. Ke stabilnímu výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností a poloviční náklad na osivo oproti hybridům. RESCATOR je charakteristický velmi nízkým kompaktním vzrůstem, nadprůměrnou odolností proti poléhání a velmi bohatým větvením. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fómové hnilobě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012). Výhodou může být pro optimální rozložení žní jeho ranost. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

BONANZA

Udržovatel: SERASEM
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Bonanza je polopozdní hybrid s velmi rychlým počátečním růstem a středně rychlou jarní regenerací. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře větvící, ale zároveň odolné poléhání ÚKZÚZ 7,8 b. Mrazuvzdornost je vysoká a zdravotní stav velmi dobrý. Odrůda vykazuje velmi nízkou citlivost k použití clomazone. Obsah oleje i výnos oleje z hektaru je vysoký. Mimořádným pozitivem odrůdy je tvorba nadprůměrně velkého a silného kůlového kořenu, který je základem vysokých výnosů a vysoké tolerance stresovým podmínkám. Své přednosti potvrdila během roku 2016, když na zkušební lokalitě ČZU v Červeném Újezdě (okr. Praha-západ) ustála veškeré nástrahy povětrnostních podmínek a porazila všech 46 konkurenčních odrůd výnosem 6,08 t/ha. Registrace EU.

RGT BONZZAI

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Polopozdní hybridní polotrpasličí odrůda. Kromě úspěšné registrace v České republice (2014) dosáhla v Seznamu doporučených odrůd 2016 nejlepšího výsledku ze zkoušených odrůd daného sortimentu. Jedná se o nízký, nepoléhavý hybrid (ÚKZÚZ 8,3 b.) s vynikající odolností vyzimování. RGT BONZZAI je vhodný do všech výrobních oblastí. Na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro velmi časné výsevy. Během podzimu vytváří subtilní přisedlou listovou růžici s velmi silným kůlovým kořenem, který je zárukou překonání stresových podmínek. Doporučený výsevek v optimálním časovém termínu je 50 semen/m2. Zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, odolnost hlízence a černím je vysoká.

RGT DOZZEN

Udržovatel: RAGT Czech, s.r.o.
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Jedná se o mimořádně plastický MSL hybrid ze společného šlechtění firem RAGT a NPZ. RGT Dozzen patří k nízkým kompaktním hybridům s velmi vysokou odolností poléhání. V interních firemních pokusech společnosti RAGT je hodnocen nejlépe ze všech zkoušených odrůd. Mrazuvzdornost je vysoká, stejně tak odolnost chorobám, obzvlášť hlízence a fómové hnilobě. Dosahuje velmi vysokých výnosů v rámci celé České republiky. RGT Dozzen dosahuje vynikajících výsledků v přísuškových oblastech. Obsah a výnos oleje je velmi vysoký.

DIEGO

Udržovatel: Monsanto SAS, FR
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Středně raná až polopozdní liniová odrůda, která byla na konci roku 2014 registrována v České republice. Během tříletého zkoušení prokázala mimořádně vysokou a stabilní výkonnost, podpořenou výbornými agrotechnickými vlastnostmi. Diego patří mezi středně vysoké až vysoké odrůdy s velmi vysokou odolností poléhání 8,3 b. ÚKZÚZ a s velmi dobrým zdravotním stavem. Díky velmi bujnému podzimnímu růstu je nutné použití morforegulátorů. Výborných výsledků dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti. DIEGO je nejolejnatější řepkou v pokusech SPZO v posledních dvou ročnících 2015 a 2016. Právně chráněná odrůda. Registrace EU.

RGT JAKUZZI

Udržovatel: RAGT
Zástupce v ČR: VP AGRO spol. s r.o.

Polopozdní hybridní odrůda Jakuzzi je ve třetím roce SOZ v ČR. Po dvou letech má výborný průměrný výnos 112 % na kontrolní hybridní odrůdy. Jedná se o středně vysoký až vysoký materiál s velmi dobrou odolností poléhání. Zdravotní stav odrůdy je výborný, velmi vysoká je i odolnost verticiliovému vadnutí. Mrazuvzdornost je vysoká.

HOŘČICE BÍLÁ

SEVERKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Středně raná odrůda vyznačující se dobrým zdravotním stavem, odolností proti poléhání. Lze ji využít pro produkci
semene i na zelené hnojení. Vhodná do všech produkčních oblastí, dobře snáší sušší podmínky. Právně chráněná
odrůda. REGISTRACE EU.

POLARKA

Udržovatel: SELGEN a.s., Praha
Zástupce v ČR: SELGEN a.s., Praha

Žlutosemenná odrůda určená k pěstování na semeno i pro potravinářské účely. Středně raná odrůda, rostliny středně
vysoké, středně odolné proti polehání. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně
vysoký. Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký. Vyniká vysokým výnosem. Právně chráněná odrůda.
REGISTRACE EU.

LEN SETÝ

Olejný

LIBRA

Udržovatel: Limagrain Advanta Nederland BV, NL
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Raná až poloraná odrůda typu Flanders. Modře kvetoucí odrůda, odolná vůči poléhání. Má velmi vysoký výnos semene
a velmi vysoký obsah oleje v semeni. Svými dietetickými vlastnostmi je vhodná i pro potravinářské využití zpracování
lisováním za studena. Právně chráněná odrůda. REGISTRACE EU.

 

SLUNEČNICE

slunecnice

eu pruh2017