Luskoviny
luskoviny

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ

odrůdy žlutosemenné

ABARTH

Udržovatel: Limagrain Europe, FR

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná žlutá odrůda typu semi – leafless s rychlým počátečním růstem. Středně vysoké rostliny s velmi dobrou odolností poléhání za vegetace i před sklizní. Vysoká odolnost vůči padlí hrachu. Velmi dobrá odolnost vůči antraknóze a komplexu kořenových chorob. Citlivější k plísni šedé a plísni hrachu. Zrno je kulaté, s vysokou barevnou vyrovnaností (97 %), středně vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru. Vysoký a stabilní výnos semene v jednotlivých ročnících. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. HTZ středně vysoká, cca 260 g. Právně chráněná odrůda.

ASTRONAUTEnovinka

Udržovatel: Societe Ragt 2n, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Poloraná odrůda registrovaná díky vysokému výnosu již po dvou letech. Odrůda má vysoký obsah dusíkatých látek. Zrno je vejčité s nízkou aktivitou inhibitoru. Odrůda nemá vyhraněné půdně klimatické podmínky. Je tolerantní nejen k lehkým půdám, ale i k těžkým a studeným. Rostliny jsou středně vysoké se střední odolností proti poléhání. Doporučený výsevek je 0,8–1,2 MKS/ha. HTZ 258 g. Právně chráněná odrůda.

AUDIT

Udržovatel: Nickerson International Research SNC

Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda typu semi – leafless s rychlým počátečním růstem, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání před sklizní. Středně odolná proti napadení plísní hrachu, hnědou skvrnitostí, napadením komplexem kořenových chorob, nižší odolnost proti napadení padlím hrachu, odolná proti napadení komplexem virových onemocnění. Barva semene žlutá, vejčitého tvaru, výnos semene velmi vysoký. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ ha. Obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin – inhibitoru nízká. HTZ středně vysoká, cca 260 g, barevná vyrovnanost semene vysoká. Právně chráněná odrůda.

BOXER

Udržovatel: Limagrain Nederland B.V., Holandsko

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná žlutozrnná odrůda. Rostliny středně vysoké, barva květu bílá, semeno válcovitého tvaru s vysokou barevnou vyrovnaností. Vysoká odolnost vůči antraknóze. Výnos semene je středně vysoký až vysoký s vysokým výnosem dusíkatých látek. Vysoká odolnost poléhání za vegetace i před sklizní. Rychlý počáteční růst a nízká aktivita trypsin-inhibitoru. Právně chráněná odrůda.

ESO

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Poloraná odrůda typu semi-leafless s rychlým počátečním růstem. Střední až vyšší rostliny s rychlým počátečním růstem. Eso má velmi vyrovnaný zdravotní stav. Střední odolnost proti napadení plísní hrachu, plísní šedou, hnědou a tmavohnědou skvrnitostí, komplexem virových onemocnění i kořenových chorob. Semeno je žluté s vejčitým tvarem, vysokou barevnou vyrovnaností a vysokým výnosem. HTZ je středně vysoká okolo 256 g. Aktivita trypsin-inhibitoru je nízká až středně vysoká. Odrůda má středně vysoký obsah dusíkatých látek. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

GAMBIT

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

Středně raná odrůda typu semi – leafless, rostliny velmi vysoké (104 cm) – hrách je proto velmi vhodný pro senáže. Odrůda má vyrovnaný zdravotní stav – středně odolná napadení plísní hrachu, hnilobou stonků, hnědou skvrnitostí, komplexem kořenových chorob a komplexem virových onemocnění. Stabilně vysoký výnos semene. Aktivita trypsin-inhibitoru je velmi nízká. Barevná vyrovnanost je vysoká. Semeno vejčitého tvaru se středně vysokou HTS – 283 g. Právně chráněná odrůda.

LG ASPENnovinka

Udržovatel: Limagrain Belgium N.V.

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná vysoce výnosná odrůda typu semi – leafless s rychlým počátečním růstem. Rostliny vysoké s velmi dobrou odolností poléhání za vegetace i před sklizní. Odrůda odolná vůči padlí hrachu. Vysoká odolnost vůči antraknóze. Velmi dobrá až vysoká odolnost vůči dalším chorobám hrachu. Semeno je kulaté, s vysokou barevnou vyrovnaností (98 %), vysokým obsahem dusíkatých látek a nízkou aktivitou trypsin-inhibitoru. Doporučený výsevek 0,9–1 MKS/ha. HTS 253 g. Právně chráněná odrůda.

SALAMANCA

Udržovatel: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo

Zástupce v ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

Středně raná odrůda typu semi – leafless, počáteční růst rychlý, rostliny středně vysoké až vysoké se střední odolností proti poléhání před sklizní. Výnos semene vysoký. Středně odolná proti napadení plísní hrachu, hnědé skvrnitosti, komplexu kořenových chorob a proti napadení komplexem virových chorob. Barva semene žlutá vejčitého tvaru, barevná vyrovnanost semene vysoká. Hmotnost tisíce semen středně vysoká. HTZ cca 259 g. Obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká až středně vysoká, technologická jakost středně vysoká. Doporučený výsevek – rané setí 0,75–0,85 MKS/ha, optimální setí 0,8–0,9 MKS/ha, pozdní setí 0,9–1,1 MKS/ha. Právně chráněná odrůda.

odrůdy zelenozrnné

IMPULS

Udržovatel: Selgen a.s., ŠS Lužany

Zástupce v ČR: Selgen a.s

Polopozdní odrůda typu semi-leafless. Jeden z nejvyšších výnosů v sortimentu zelenozrnných hrachů. Rostliny jsou středně velké (100 cm) s nadprůměrnou odolností k poléhání. Barva květu bílá, semeno je válcovité s velmi vysokou barevnou vyrovnaností. Vyrovnaný zdravotní stav. Rychlý počáteční růst. Aktivita trypsin-inhibitoru nízká. Vysoký výnos N-látek z hektaru. Právně chráněná odrůda.

KINGFISHERnovinka

Udržovatel: Limagrain Belgium N.V.

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Středně raná zelenosemenná odrůda typu semi-leafless. Vysoké rostliny s velmi vysokou odolností proti poléhání za vegetace i při sklizni – srovnatelná s odrůdou Audit. Rychlý počáteční růst. V registračních zkouškách UKZUZ 2015–2016 – nejvýnosnější zelenosemenná odrůda. Velmi dobrá až vysoká odolnost vůči hlavním hospodářským chorobám hrachu. Jedna z odrůd s nejnižší aktivitou trypsin inhibitoru. Vysoká barevná vyrovnanost semen. Doporučený výsevek je 0,9–1,1 MKS/ha. HTZ 252 g. Právně chráněná odrůda.

BOB POLNÍ

MERKUR

Udržovatel: Selgen a.s.

Zástupce v ČR: Selgen a.s

Tradiční polopozdní a barevně kvetoucí odrůda vyššího typu. Počáteční růst je středně rychlý. Zlepšená odolnost poléhání. Má velmi dobrou odolnost kořenovým chorobám, strupovitosti a virózám. Vhodný do všech pěstitelských oblastí, snáší jarní přízemní mrazíky. Využitelný jak při pěstování na zrno, tak k produkci píce. Vysoká jakost zrna, HTS 500–550 g, Doporučený výsevek 0,5 MKS. Právně chráněná odrůda.

PELUŠKA SETÁ

MUZA

Udržovatel: Hodowla Roslin Smolice Sp. z o.o.

Zástupce v ČR: KLEE AGRO, s.r.o.

Odrůda úponkového typu s vysokým výnosem organické hmoty. Výška rostlin 75–80 cm. Obsah bílkovin cca 23 %. Odrůda je vhodná pro ekologické zemědělství. Doporučený výsevek 1 MKS/ha, HTS 230 g.

OZIMÁ PELUŠKA

ARKTA

Udržovatel: Selegn a.s.

Zástupce v ČR: Selegn a.s.

Přesívkový typ s dobrou přezimovací schopností. Lze ji využít jak v čisté kultuře tak v ozimých luskovinoobilních směskách a to na zelené krmení i senáž. Vynikající předplodina s velmi rychlým nástupem jarní vegetace a včasným uvolněním pole. Vysoký výnos zelené hmoty, sena i hrubých bílkovin. Množitelské porosty lze vysévat i na jaře.

SÓJA

Sója se z agronomického hlediska řadí mezi luskoviny, v osevním postupu je považována za zlepšující plodinu a výborného přerušovače obilovin. Lze ji pěstovat na většině půdních druhů. S výjimkou aplikace startovací dávky dusíku sóju zpravidla nehnojíme, je však plodinou, která vyžaduje pole ve staré půdní síle.

Termín setí je v závislosti na počasí, obvykle od poloviny měsíce dubna do začátku měsíce května. Teplota půdy by měla být alespoň 8–10ºC, ve studené půdě sója neklíčí. Optimální šířka řádku je 16–25 cm, výsevek by měl zajistit 550–650 tis. vzešlých rostlin/ha. V závislosti na klíčivosti a HTZ se výsevek pohybuje v rozmezí 120–140 kg/ha.

GALICE

Zástupce v ČR: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Středně raná odrůda s velmi dobrou odolností proti poléhání. Výška rostlin 93 cm s nasazením 1. patra lusků v 11 cm. Velmi dobrý zdravotní stav. Vysoký obsah oleje 22 %, obsha bílkovin 42 %. Doporučený výsevek: 70 sem./m2, 4–5 VJ/ha.

eu pruh2017