Žito ozimé
head-obiloviny

OBILOVINY OZIMÉ

ŽITO OZIMÉ

Odrůdy typu populace

DANKOWSKIE DIAMENTnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Poloraná odrůda typu populace, dobře odnožující, středního vzrůstu s dobrou odolností k poléhání. Dobrý zdravotní stav, dobrá odolnost k porůstání zrna v klasu. Doporučený výsevek v optimálním termínu 2,8–3,2 MKS/ha, při pozdním výsevu min. 3,4–3,6 MKS/ha. Dobrá odolnost k vyzimování, odrůda je tolerantní i na kyselé půdy. Při intenzivním způ-sobu pěstování je doporučeno porost ošetřit morforegulátorem. Odrůda má velmi dobrou pekařskou kvalitu, kterou příznivě ovlivňuje vysoké pádové číslo a vysoký obsah lepku. Vhodná do všech oblastí pěstování žita. HTZ cca 36g. Právně chráněná odrůda.

DANKOWSKIE HADRONnas-tip   

Udržovatel: DANKO HODOWLA ROSLIN, Sp. Z o.o.
Zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.

Raná odrůda typu populace, která skvěle prospívá i na chudých půdách. Dobře odnožuje, stéblo je střední délky se střední odolností k poléhání. Odrůda má vysoký výnosový potenciál, v Polsku patřila v roce 2016 k nejvíce výnosným odrůdám své kategorie. Je velmi odolná vůči chorobám, zejména plísni sněžné, sněti, chorobám pat stébel a rzi. Díky intenzivnímu odnožování a dobré odolnosti vůči chorobám je vhodná i do ekologického zemědělství. Pádové číslo dobré, obsah bílkovin vysoký. Doporučený výsevek 2,8 – 3 MKS/ha (cca 80 – 100 kg/ha). HTZ je vysoká.

Hybridní odrůdy

SU NASRI

Udržovatel: HYBRO Saatzucht GmbH & Co.KG
Zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.

SU Nasri je středně raný hybrid, rostliny vyšší (150 cm) s vyšší odnožovací schopností. Velmi dobrá mrazuvzdornost, vysoká odolnost k přísuškům, dobrá až velmi dobrá odolnost k zamokření. Poskytuje velmi vysoký výnos senáže. Ošetření morforeguláteorem ani fungicidem není pořeba. Termín setí od 10. září do konce října. Doporučený výsevek je při raném setí 1,8 – 2,2 VJ/ha, při pozdním setí 2,5 – 2,8 VJ/ha. 1 VJ = 1 mil. klíčivých semen. HTZ je střední. Právně chráněná odrůda.

Přesívkové odrůdy

BOJKO

Udržovatel: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR
Zástupce v ČR: KLEE AGRO s.r.o.

Bojko je přesívková odrůda žita vhodná pro ekologické zemědělství s komplexní rezistencí k houbovým chorobám. Má vysoký obsah bílkovin v zrnu, dobrou odolnost vůči porůstání a odolnost ke kyselím půdám. Do plné zralosti přichází Bojko koncem června až začátkem července. Seje se po 25. říjnu s výsevkem 160–170 kg/ha, při jarním setí 200 kg/ha. Regulátor růstu není téměř zapotřebí a vzhledem k vysokému růstovému potenciálu se Bojko hodí i do teplejších aridních oblastí. Bojko lze využít v třetí dekádě dubna (mléčná vosková zralost) na výrobu siláže pro dobytek nebo bioplynové stanice.

 

eu pruh2017